DELA

Pengar är inte allt, men nödvändiga

En stabil ekonomi, en budget i balans och gärna med ett årligt överskott är en nödvändig målsättning för Ålands offentliga ekonomi. I detta ska även rymmas en långsiktig investeringsnivå inom alla sektorer. En näringslivspolitik som främjar utveckling och konkurrenskraft, jämställda löner och en välfärdsnivå som gör Åland till den bästa plasten att bo på och flytta till.

Ingen enkel ekvation, och en målsättning som kräver nya strukturer och samarbete över blockgränserna. Annars trampar vi i samma fotspår som vi alltid gjort. Samhällsutvecklingen i stort är kostnadsdrivande, det är acceptabelt, men då måste vi vara inställda på att föra en politik som inte gör att budgeten sväller och underskottet ökar. Visst är det möjligt, att tänka nytt och kostnadseffektivisera den offentliga verksamheten betyder inte per definition att servicenivåer blir sämre.

Tvärtom, gör vi det rätt får vi ut mer och bättre av våra gemensamma resurser, men då krävs öppenhet för utveckling och ansvar för våra gemensamma skattepengar. Att driva en politik som på sikt kräver banklån för att klara av driften av det offentliga Åland är ej ansvarsfullt.

Budgetförslaget för 2016 hade inklusive PAF-lån ett underskott om -27 392 000 euro.

Budgetförslaget för 2020 har ett underskott inkl. en upplöst PAF-reservering ett underskott om -14 932 000 euro.

Det bevisar det möjliga i att minska budgetslitage, utan att montera ner servicenivåer. Det strukturella underskottet är ännu större med tanke på att vi dras med stora investeringsunderskott, men med rätt politik ska Åland inom två mandatperioder ha möjlighet visa upp en budget i balans inkl. det nödvändiga överskottsmålet för att uppnå en högre likviditet och minska lånerisken.

Undertecknad skulle mer än gärna understött regeringens handlingsprogram, jag stöder stora delar av det, men det finns skrivningar som går helt emot min syn på hur vi uppnår en sund ekonomi, gör ålänningarnas vardag bättre parallellt med ett välmående näringsliv. Jag kommer att arbeta konstruktivt, lyhört och samarbetsvilligt. Förhoppningsvis kan samspelet mellan regeringsblock och opposition vara bättre än någonsin tidigare under kommande fyra åren.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)