DELA

Pendlare och fiskindustri livsviktiga för Föglö

De inbesparingsförslag inom skärgårdstrafiken som redogjordes för i massmedia tisdagen den 8 juni slog ned som ett dråpslag i skärgården.
Den första tanken handlar framtiden för våra skärgårdskommuner om planerna genomförs. Vilken väg kommer flyttlassen att färdas? Skärgårdstrafikens betydelse för skärgårdskommunerna kan mycket väl jämföras med vad färjtrafiken över Ålands hav och över Skiftet betyder för Åland. Fungerande transporter är viktiga för etablerade företag och nyetableringar av företag. Vi är oroade för att neddragningarna kan medföra stora negativa konsekvenser för skärgården.

För de fiskförädlingsföretag som verkar i Föglö är det av stor betydelse att transporterna är säkra och anpassade till företagens behov. Transporterna måste dessutom vara sådana att turlistorna är fleråriga så att företagens förutsättningar att bedriva näringsverksamhet inte undergrävs.
I Föglö är det för närvarande tre företag med cirka 60 anställda som arbetar inom fiskförädlingsindustrin. Dessutom sysselsätts ett lokalt åkeri av fisktransporter. Fiskindustrins del av Föglös skatteinkomster har genom åren pendlat mellan 21 och 44 procent, de flesta åren över 25 procent. Dessa siffror visar betydelsen av att trafiken både på Föglölinjen och tvärgående, samt södra linjen inte får försämras och äventyra företagens verksamhet.

Att stänga trafiken på lördagar och kvällar är en dålig idé! I dagens samhälle arbetar man alla veckans dagar, alla timmar på dygnet, även i skärgården. Det är ett flertal personer som behöver resa med färjan för att komma till och från arbetet också på lördagar och kvällar. Den kommunala sektorn har ett flertal inpendlare. Till exempel inom äldreomsorgen är en betydande del av personalen i behov av fungerande trafik.
Det är alltså arbetsplatser på båda sidor om Föglöfjärden som berörs.

Sammantaget står fiskindustrin och pendlarna för cirka 60 procent av Föglö kommuns skatteinkomster.
Personer som flyttat till Föglö har gjort det med vetskapen om att vi har goda förbindelser till fasta Åland. Förbindelserna ger möjlighet att delta i olika aktiviteter, både för barn och vuxna, på kvällar och helger som till exempel idrott, kultur, mediskurser och olika typer av möten och sammankomster. Att kunna hålla kontakten med släkt och vänner är också en viktig del av livet. Det kommer inte att bli möjligt med trafikavdelningens förslag till turlistor inkommande höst. Smärtgränsen för ett fungerande skärgårdssamhälle är nådd!

Tänk er en situation där Ålands förbindelser till omvärlden skulle försämras och orsaka att Chips AB lade ned sin verksamhet på Åland med de negativa kringeffekter det skulle få på potatisodling, åkeriföretag, arbetsplatser, och så vidare.
Det är inte någon angenäm tanke men det kan lite beskriva hur vi som politiskt ansvariga för en skärgårdskommun känner det.

Ethel Sundblom
Föglö kommunfullmäktige ordförande
Torsten Sundblom
Föglö kommunstyrelse ordförande