DELA

Patienternas säkerhet är viktigast

Att vårdfacket Tehy har varslat om strejk är säkert välbekant för alla ålänningar vid det här laget. Trots att någon strejk ännu inte har inletts så börjar effekterna av varslet allt mer påverka verksamheten vid ÅHS och därmed också vanliga ålänningars liv. Allt sedan varslet har ÅHS arbetat intensivt med fokus på att trygga de viktigaste vårdfunktionerna. Tehys hot om strejk har skapat en allvarlig situation som tyvärr gör att viktiga enheter inom vården riskerar att slås ut. Landskapsregeringen känner stor förståelse för den oro som många enskilda patienter och anhöriga nu känner.

Beslut om att strejka eller inte fattas av Tehy. Även om Tehy bestämmer sig för att strejka så måste det finnas vissa säkerhetsnivåer i vårt samhälle. Att också Tehys medlemmar ska medverka till att utföra skyddsarbete under en eventuell strejk är inte bara önskvärt utan nödvändigt för att inte riskera människors liv och hälsa. Landskapsregeringen vädjar till att Tehy ska omfatta betydelsen av skyddsarbete.

Under hotet om en strejk fortsätter parterna att träffas under ledning av riksförlikningsman Esa Lonka. I själva sakfrågan anser landskapsregeringen att lika lön för likvärdigt arbete ska gälla på arbetsmarknaden. Även om de ekonomiska tiderna är mycket svåra så måste vi gemensamt göra vårt yttersta för att jämna ut omotiverade eller oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är också därför som landskapsregeringen tar ett kraftfullt grepp kring frågan om lönekartläggning inom landskapsförvaltningen.

Budskapet är klart och tydligt: Landskapsregeringen menar allvar och genomför därför en rad konkreta åtgärder. Avsikten är att gå in för ett system där man genom arbetsvärdering utreder och jämför svårighetsgraden i olika tjänster och sedan kartlägger hur dessa tjänsters löner ligger i förhållande till varandra. Målsättningen är att rätta till omotiverade löneskillnader som kan finnas, så att vi därmed kan uppnå en icke-diskriminerande och könsneutral lönesättning.

Det snabbaste och klokaste sättet att uppnå jämlika löner för alla löntagargrupper är således via det pågående arbetet med arbetsvärdering. För att tydligt bevisa landskapsregeringens vilja att verkligen uppnå ett bra resultat har regeringen i de två senaste budgeterna tagit upp medel för utjämning av löner. Arbetet måste i sig genomföras metodiskt och systematiskt så att alla löntagare på arbetsmarknaden beaktas jämlikt.

Förhandlingarna mellan Tehy och landskapet fortsätter och det är landskapsregeringens förhoppning att det ska gå att finna en lösning tillsammans med Tehy och att en strejk kan undvikas. Men oberoende av hur den lösningen kan bli så måste patienternas säkerhet alltid vara i fokus. ÅHS har försäkrat att man kommer att göra sitt yttersta för att trygga beredskapen och aktivt informera allmänheten om vad som gäller vid en eventuell strejk.
Ålands landskapsregering