DELA

Patienten har rätt att kräva ett sakligt bemötande

Signaturen ”oroad patient” beskriver i en saklig och välformulerad insändare i NÅ 7/6 en incident på akutmottagningen där några läkare inför öppna dörrar på ett respektlöst sätt diskuterat patientens diagnos och behandling.

Jag vill å akutens vägnar be om ursäkt för det inträffade. Som patient har man självklart rätt att kräva ett sakligt och empatiskt bemötande och att tystnadsplikten respekteras. Som mycket riktigt konstateras, är man i en akut sjukdomssituation mycket utsatt och då diagnos och behandlingsalternativ diskuteras bör detta ske sakligt och respektfullt med patientens bästa i fokus. Vidare bör man som patient känna sig trygg i att tystnadsplikten respekteras trots att lokalerna är lyhörda och inte optimalt utformade.

När de behandlande läkarna diskuterar handläggningsstrategier sinsemellan bör det självklart ske med dörren mot patientutrymmena stängd och även då ske respektfullt och utan att man ”gör sig roliga på patienters bekostnad”.

Berörda läkare har tagit del av kritiken. Vi försöker fortlöpande diskutera dessa frågor på akutenheten och jag hoppas och tror att den situation som insändarskribenten beskriver hör till undantagen. Vidare hoppas jag att ”oroad patient” inte tvekar att med förtroende anlita vården och akutmottagning igen om det behövs. Vi ska också i fortsättningen göra vårt bästa för att möta och behandla varje patient respektfullt och professionellt.
Petter Westerberg
klinikchef
Akutenheten, Ålands Centralsjukhus.