DELA

Påståenden prövas redan rättsligt

I och med att Jomala församling inte gavs möjlighet att på sedvanligt sätt bemöta påståendena på insändarplats i Nya Åland den 19 februari önskar undertecknad ge följande kommentar.
De påstådda bristerna är föremål för såväl centralkriminalens som förvaltningsdomstolarnas prövning. Läget är att fd. kyrkoherden Brandt och fd. kyrkoekonomen Westling tillsammans eller allena har polisanmält massmedia, biskopen, förtroendevalda i församlingen, fd. arbetskolleger, revisorerna, arbetarskyddet med flera (i några fall flera gånger) och även besvärat sig såväl över sina egna uppsägningar som församlingens löpande verksamhet. Allt detta talar sitt tydliga språk.
Samtidigt kan jag försäkra församlingsborna att anklagelserna i insändaren saknar all grund. Jag beklagar djupt det obehag som enskilda personer tvingas utstå.
Harry Jansson
Kyrkorådets vice ordförande