Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Passfrihet inom Norden, visst är det bra

Många undrar vad som sker inom Nordiska Rådet, finns det ett behov. Jag har suttit i 4 år i den åländska delegationen för Nordiska Rådet varav 3 år som ordförande. Många frågor har under dessa år debatterats, ett av de största är att stärka den skandinaviska språkförståelsen inom Norden. Svenskan är utsatt för utmaningar även inom Norden. Lika viktigt som det är att kämpa för svenskan i Finland och för Åland, behövs det också inom den nordiska familjen.

Det senaste beslut jag lyft är att Åland/Finland skall anpassa sig till den skandinaviska tidszonen, förenklat samma tid som Sverige. Genom möten med ministrar och riksdagsledamöter från Finland, vid nordiska råds möten, har jag fört fram vikten av att vi behöver bli en del av den skandinaviska tidszonen.

Att jag skulle bli ifrågasatt för att försvara passfriheten inom Norden hade jag inte väntat mig. En passfrihet som de flesta tar för given som infördes så sent som 1954. Passfriheten är en viktig del för Norden att skapa världens mest integrerade region, något som det finska ordförandeskapet hade som ett motto. Åland behöver inflyttning och ett naturligt sätt för det är att minska problemen vid resandet över gränserna. Just passfriheten är ett utmärkt verktyg för flyttningsrörelserna. Nu har jag blivit ifrågasatt på sociala medier för att jag står upp för passfriheten och den fria rörligheten inom Norden. Vad som driver dessa personers rädsla vet jag inte, men rädda är de. Vill vi fortfarande vara en del av det fantastiska Norden måste vi våga stå upp för den fria rörligheten över de nordiska gränserna. Därför kandiderar jag för ytterligare en period i lagtinget som möjliggör ett fortsatt arbete inom den nordiska familjen och fortsätta att försvara rörligheten inom Norden.

Det finns många positiva saker på kommande, bland annat vill jag nämna E-identitet inom hela Norden och Baltikum som kommer att underlätta den fria rörligheten.

MIKAEL STAFFAS

LIBERAL LAGTINGSLEDAMOT