DELA

Passagerarsiffror på stadsbussen

Bra, Stig Kottelin, att du vågade sätta ut ditt namn. Men nej, jag kan inte bekräfta dina siffror, och jag kan inte hålla med dig om dina åsikter om passagerarfrekvensen. Jag blir bara så trött på alla förståsigpåare som ger sig ut på stan och räknar passagerare i en halv timme. Sedan vet dom allt!
För att klargöra hur passagerarräkningen går till och hur trovärdig den är inbjuder jag härmed Stig Kottelin, Lennart Isaksson, Jack Sjölund och alla andra intresserade till Röde Orms garage, Skrapängsvändan 4, torsdagen den 21 juni kl 10.00.
Jag och statistikern Bengt Nordström är tillsammans ansvariga för statistikens riktighet. Vi kommer att i detalj redogöra för hur processen med passagerarräkning går till. Ni ska få tillgång till samtliga siffror som förts under vår övervakning. Sedan kan ni själva få göra er egen bedömning om passagerarsiffrornas och därmed vår trovärdighet.
Välkomna!
Sven Larsson
Förman för Röde Orm
Tel 0457-5244551