DELA

Partiernas syn på skärgården

Det påtalades från flera håll att det borde publiceras någon sammanställning av resultatet av skärgårdskommunernas träffar med partierna 25/9 därför har jag gjort en sammanställning baserad på mina egna anteckningar. Avsaknaden av svar från Obunden Samling beror på att de inte kom till mötet och inte skickat något svar efteråt heller.
Partierna fick 4 frågor i förväg som de skulle svara på och svaren blev som följer:
Fråga 1: Definition av begreppet ”levande Skärgård”
Ålands Framtid: En levande skärgård beror på innevånarna själva. Det är viktigt att det finns kreativa människor och entreprenörer.
Obunden samling: –
Frisinnad samverkan: En plats där man kan leva och bo samt få sin utkomst
Centern: Närvaro av butik, skola och omsorg
Liberalerna: Det skall finnas förutsättningar för att leva och bo samt arbeta.
Socialdemokraterna: Ett fungerande samhälle.

Fråga 2: Vision om Skärgården 2017 allmänt, kommun, näringar och service nivå.
Ålands Framtid: Det måste finnas en ”botten” av arbetande folk för att samhället skall fungera. Det måste finnas en fungerande infrastruktur. Skärgårdsborna sysslar mera med mångsyssleri dvs. kombinationer av olika näringar tex. turism/ grönsaker/ fiske.
Obunden samling:-
Frisinnad samverkan: Ökad befolkning. Flere lokala serviceföretag. Mera samarbete mellan skärgårdskommunerna.
Centern: Näringslivet utvecklas. Fiskodlingen kvar men miljövänligare. Möjligt att boka ”paketresor” med skärgårdsfärjorna. Naturturism. Lokal energiproduktion (värme). Utlokaliserade arbetsplatser.
Liberalerna: Samma antal kommuner men mera samarbete. Samma eller ökad folkmängd. Kortrutt.
Socialdemokraterna: 1 skärgårdskommun.
Fråga 3: Hur skulle ert parti satsa/fördela 10 miljoner euro i skärgården?
Ålands Framtid: Pengar till enskilda avlopp. Fiskodlingar på land
Obunden samling:-
Frisinnad samverkan: Förbättra trafiken.
Centern: Infrastruktur. Bostadslån. IT-café på skärgårdsfärjorna. Lotsbron i Föglö. Uppgradering av elkabeln mellan Finland och Brändö för att förbättra säkerheten i elförsörjningen.
Liberalerna: –
Socialdemokraterna: –

Fråga 4: Vad anser ert parti att lagtinget/ landskapsregeringen har åstadkommit för skärgården under lagtingsperioden 2004-2007 ?
Ålands Framtid: –
Obunden samling: –
Frisinnad samverkan: Fibernätet i Brändö Kumlinge. Brändös Idrottshall och Skolans renovering.
Centern: –
Liberalerna: Väntstuga till Svinö. Ny färja beställd till Föglö linjen.
Socialdemokraterna: Reformen av landskapsandelssystemet. Kultur i skärgården. BUS/SKUNK. Näringslivsutvecklarn??

Övriga frågor/uttalanden:
Ålands Framtid: Skärgårdsborna klarar sig bra bara de får hjälp med satsningar i infrastruktur. Landskapet borde ta över åldrings- och missbrukarvården. Skärgårdstrafiken borde bolagiseras, (trafikavdelningen beställare). Företagsam skärgård behövs i skärgården.
Obunden samling: –
Frisinnad samverkan: Kommunförbunden levt ut sitt. Samarbete eller köptjänster bättre. Svenska kurser för inflyttade bör hållas i skärgården. Bredda skattebasen: inför en fastighetsskatt som är avdragbar mot kommunalskatten. Utveckla telemedicin. Förkorta restiden i skärgården. Kraften och förslagen bör komma från Skärgården.
Centern: Förbättra el-stomnätet så att det är möjligt att bygga vindmöllor i alla kommuner. Företagsam skärgårds finansiering bör ordnas. Befolkningstillväxten bör stimuleras. ÅHS skall ansvara för hemsjukvården. Beskattningen av inflyttade pensionärer och sjömän på svenska båtar bör lösas.
Liberalerna: Planera mark för försäljning. Kortrutt. Företagsam skärgård. Expertsjukvårdare som får skriva ut medicin. Satsa på golf i skärgården. Stifta en skärgårdslag.
Social demokraterna: Korta tidsavståndet i skärgården. Nytänkande krävs om utvecklingen skall gå framåt. Det är ett strukturellt fel när man pumpar in pengar i skärgården och befolkningen minskar. Strukturen i skärgården för liten för att det skall fungera. Ingen tunnel till Föglö. Långnäs ändhamn för skärgårdstrafiken. Revidera hela trafiksystemet med skärgårdstrafiken. Separat bolag för skärgårdstrafiken. Det finns 70 anställda på landskapsregeringen som håller på med jordbruksfrågor.

Roger Husell
Kommunfullmäktiges ordförande Brändö