DELA

Partierna om löntagarfrågor

Enkäten som är ett led i FFCs kampanj för att få upp röstningsprocenten i riksdagsvalet och som infördes i förra veckans insändare i lokaltidningarna på Åland genomfördes på FFC:s webb 27.11-29.12.2006. Totalt 3.076 personer besvarade enkäten och de representerade samtliga medlemsförbund i FFC.
Av de svarande var 68,9 procent män och 31,1 procent kvinnor. Samma frågor ställdes sedan till de sex största partierna: centern (c), socialdemokraterna (sdp), samlingspartiet (saml), vänsterförbundet (vf), de gröna (gröna) och Svenska folkpartiet (sfp). Svaren presenteras som enkla påståenden, men partiernas ”röstningsförklaringar” finns i sin helhet på FFC: s webbtjänsts valsidor, där vi också redogör för FFC-medlemmarnas svar i procent.

Bör målet vara att fortsätta med den solidariska lönepolitiken också framledes? FFC:arna och följande partier svarade ja: sdp, vf, gröna. Följande partier tog ej ställning: c, saml och sfp.
Ger nuvarande lagstiftning tillräckliga möjligheter att avtala om arbetsvillkor och löner på den lokala nivån? FFC:arna och följande partier svarade ja: sdp, vf, gröna. Följande partier tog ej ställning: c, saml och sfp.
Bör strejkrätten begränsas i vårt land ? FFC:arna och följande partier svarade nej: sdp, saml, vf, gröna. Följande partier tog ej ställning: c och sfp.

Bör anställningsskyddet och lönegrunden vara den samma i såväl permanenta anställningar, visstidsanställningar som i hyresarbete? FFC:arna och följande partier var helt av samma åsikt: sdp, vf, gröna. Följande partier var i stort sett av samma åsikt: c, saml och sfp.
Bör nya lagar stiftas för att minska olägenheterna i samband med hyresarbete ? FFC:arna och följande partier var helt av samma åsikt: sdp, vf, gröna. Följande partier var i stort sett av samma åsikt: c och saml. sfp tog ej ställning.
Är det nödvändigt att samarbetslagen börjar gälla också företag med 20-29 anställda ? FFC:arna och följande partier svarade ja: c, sdp, vf, gröna. saml svarade nej, sfp tog ej ställning.

Finland använder 20 procent mindre medel på en aktiv arbetskraftspolitik än man gör i de övriga nordiska länderna. Bör man höja anslagen för aktiv arbetskraftspolitik till nivå med övriga norden ? FFC:arna och följande partier svarade ja: c, sdp, vf, gröna. saml tog inte ställning, sfp svarade inte på frågan
Är det viktigare att i den ekonomiska politiken under nästa valperiod bereda sig inför de utmaningar den åldrande befolkningen medför eller att fortsätta att sänka skatterna för alla inkomstklasser? FFC:arna och följande partier vill förbereda åldrandet: sdp, vf, gröna. För saml är skattelindringar viktigast. c tog ej ställning, sfp svarade inte.
I dag 14.3 och 4 dagar före valdagen kan FFC på Åland konstatera att riksdagsvalskandidaterna Elisabeth Nauclér, Barbro Sundback, Camilla Gunell, Kaj Grundström och Martin Nilsson har svarat på våra frågor som vi ställde förra veckan. Men kandidaterna Magnus Lundberg och Roger Eriksson har ännu inte svarat.

Löntagarens röst är du. Rösta i riksdagsvalet
Sturle Fjäder
ordförande för FFC:s lokalorganisation på Åland