DELA

Parkgatan igen?

Nu är det valtider och liberalernas talesman är ute och cyklar på Parkgatan och njuter av den friska havsluften som vi har i Västernäs.
Du, vi delar gärna med oss av den luften!

I min iver och tro att om jag röstar liberalt så skulle jag vara med om att bygga ett samhälle som också gällde för människorna med lika mycket + som – för alla, det vill säga jämt fördelat.
Men som liberalismen är i dag visar det sig att man har väldigt svårt att lyssna på andra, med andra ord sagt man vill helst av allt bara höra sin egen röst.
Det har gjorts en namninsamling för öppnande av Parkgatan för allmän genomfartstrafik. Det skulle verkligen gagna samhället generöst mycket. Liberala talesmannen pratar så mycket om gröna lungor. Vaddå? Liberalerna har ju redan hjälpt till med att bygga bort det som man kallar gröna lungor inom stadens hank och stör.

Till exempel parken som var där landskapsborgen nu är, grönområdet med litet bergig terräng där Mariepark står i dag och här är det i dag "persona non grata" som gäller om man inte betalt biljett. Till exempel parken med minigolfbanan norr om Arkipelag och till exempel Tullarns äng som exploaterats för privata ändamål Är det detta som är liberalismens anda? Nej tack.
Aldrig mera en röst åt liberalerna.
Obunden- frisinnad, center, socialist