DELA

Parkeringstillstånd för Matbankens transporter

Matbanken är en värdefull organisation för vår stad och fler av stadens innevånare och gör betydande insatser för människor som har ett behov av hjälp.
Matbanken och dess verksamhet är helt beroende av frivilliga krafter och engagerade människor som sköter logistiken i verksamheten. Det är privatpersoner, i största utsträckning pensionärer, som ordnar all transport av maten som delas ut.

Mattransporterna består i av att hämta och bära in tunga lådor med mat varje vecka. Ett tungt arbete för en hjälpsam pensionär som med sin privata bil och stora hjärta ser till att det finns mat att dela ut.
För att underlätta detta arbete behövs ett parkeringstillstånd så att dessa personer kan parkera sin bil utanför entrén till Matbanken och inte behöver bära tunga lådor längre sträckor. En enkel sak som gör stor nytta. I dagsläget måste de som arbetar frivilligt med detta parkera sin bil längre bort för att undvika att få parkeringsböter.

Jag vill att Mariehamns stad löser detta med att ordna ett tillstånd för Matbanken att få parkera sina transportfordon utanför lokalen. Det handlar endast om 1 timme per dag måndag till torsdag.
Mariehamns stad har som målsättningen att utöka sitt samarbete med tredje sektorn. Denna enkla åtgärd faller väl inom ramen för den målsättningen.

Vi från Mariehamnsliberalerna som sitter i stadsstyrelselsen kommer att lämna in detta som ett initiativ till stadsstyrelsen.
Julia Birney,
styrelseledamot i Mariehamnsliberalerna