DELA

Parkeringssituationen behöver lösas

Mariehamn Stad har under sommaren infört fyra timmars parkering vid Havets Folk i västra hamnen. I veckan kom beskedet att parkeringstiden fortsättningsvis blir fyra timmar. Det här ställer till med fortsatta problem och hela parkeringssituationen vid hamnen är ett problem som staden behöver lösa.

Parkeringssituationen vid och kring terminalerna i västra hamnen är inte densamma som tidigare. Utvecklingen går framåt, fler och fler fartyg anlöper idag Mariehamn, avgångs och ankomsttider är inte som de var tidigare. Destinationsresmålen från Mariehamn har även de ökat, fler och fler åker idag till Tallinn, Helsingfors och Stockholm över en weekend. Var skall dessa resenärer placera sina fordon är det tänkt.

Hamnområdet och terminalen i Mariehamn börjar se mycket fin ut och som Mariehamnare är vi stolta över detta. Men det finns fortfarande samhällstekniska bekymmer i området och parkeringssituationen är en sådan.

Det har talats om att göra en underjordisk parkering intill huvudterminalen, en rätt dyr lösning, men kanske nödvändig. Men varför kunde man inte bygga ett fristående parkeringshus på befintliga parkeringsplatser. Området nere vid Lotsbroverket är en annan tänkbar plats att utveckla och det finns utrymme mellan kajkanten och kaj 6. Det finns även områden kring hamnterminalen som staden har erbjudits att köpa, kanske staden kunde hyra markområde för att lösa parkeringssituationen.

Det är inte trafiksäkert med alla bilar som placeras längs med gatorna kring hamnen och Mariehamns Stad behöver fortast möjligt se över alternativa parkeringsområden kring hamnterminalen. Detta så att parkeringssituationen blir hållbar och fungerar bättre än idag. Kanske staden till och med behöver ompröva sitt beslut så att fyra timmars parkeringen vid Havets folk endast är under sommarsäsongen tills parkeringsproblematiken är löst. Vi behöver släppa sargen ibland och vara visionärer och samtidigt inte grotta oss i stadsplaner, regler och hur allt har varit i alla dessa år.

Anders Holmberg, Stefan Jäkälä med flera.

Obunden Samling i Mariehamn