DELA

Parkering vid Magazin

Parkeringssituationen i Mariehamns centrum är problematisk för besökare till stadens handels och servicepunkter. Det är svårt att hitta lediga P-platser för korta besök. I Magazin finns också en matvaruaffär vilket pga varornas vikt kräver nära parkering. Tyvärr använder bilister Magazins parkering för parkering hela dagen trots att den varit tidsbegränsad till 60 min. Det gör att bolaget måste agera för att bibehålla service och tillgänglighet.
När Högsta domstolen i mars 2010 fastslog att det är möjligt att ta ut en avgift av dem som parkerar i strid med angivna regler, beslöt vi införa kontrollavgift. Det är alltså inte fråga om böter.

Vi hade valmöjligheten att göra P-platsen till en del av stadens parkering och låta stadens parkerings-biträde sköta ”lappningen”. Det skulle innebära att en bot alltid delades ut vid överträdelse. Vi ville gå en mjukare väg och ökade också tiden till 90 minuter. De skyltar vi satt upp är baserade på HD’s beslut och utformade i samråd med polisen.
Vår ambition är inte att ta in avgifter utan att ha tillgängliga P-platser åt våra kunder och besökare. I dag uppmärksammas bilisterna på vad som gäller med enkla meddelanden. Ännu har vi inte ansett det nödvändigt att ta ut kontrollavgift. Det går bra att använda olika P-skivor så länge tiden anges.
På vår tomt ingår man vid parkering ett avtal om att betala en kontrollavgift om man avviker från reglerna. Det finns klart angivet på skyltarna. Det kan jämföras med att hyra ett utrymme.

För att kommentera juridiken så förvånar det oss att ett förkastat lagförslag anses ha högre prioritet än ett utslag i Högsta Domstolen. Dessutom torde det också vara åländsk behörighet om specialregler skall utformas gällande parkeringsavgifter.
Avslutningsvis hoppas vi att P-regeln om 90 min respekteras. Då undviker vi alla avgifter och fyller samtidigt ambitionen om service och tillgänglighet.
FAB Torggatan 6