DELA

Parken som försvann

11 september firar staden för andra gången den europeiska Kulturarvsdagen. Kulturarvsdagen 2015 var synnerligen välbesökt och belyste ur olika vinklar det så kallade tomrummet i den åländska forntiden. I år är rubriken Medborgarnas stad – biblioteksområdet igår, idag och i morgon. Biblioteksområdet är just nu föremål för planerarnas intresse.

Under Kulturarvsdagen kommer aktiviteter och planer för stadskärnor att skärskådas ur olika vinklar. Stina Storm, VD vid City Örebro, berättar om ett spännande konstprojekt i gatumiljön. Planechef Lena Steffner presenterar planerna för en ny småskalig centrumstadsdel i trä i Sala. Konstnären Simon Häggblom, f.d. stadsträdgårdsmästare i Mariehamn och upphovsman till Stenparken och Vindöga i biblioteksområdet, berättar om konstprojekt i offentliga miljöer. Undertecknade berättar om biblioteksområdets historia från 1860-talet till i dag.

Medverkar gör också stadens egna tjänstemän Barbara Heinonen, stadsdirektör, och Sirkka Wegelius, stadsarkitekt, den förra som diskussionsledare, den senare som ansvarig för en ny plan för det aktuella området.

Ett exempel på sådant som kommer att diskuteras på Kulturarvsdagen är den så kallade Biblioteksplatsen omedelbart väster om stadsbiblioteket. År 2000 antog fullmäktige en stadsplan med den vällovliga avsikten att göra den trista parkeringsplatsen framför biblioteket till en attraktiv mötesplats för stadsbor och besökare. Planen tillåter inte biltrafik längs Strandgatan på den del som ligger omedelbart väster om biblioteket.

Sedan planen vunnit laga kraft 2002 har vi hunnit se området uppgrävt och avstängt under avsevärd tid vid byggandet av det underjordiska Miramargaraget. För dem som väntade att ett trist område återuppstår som en kulturpark blev besvikelsen stor. Parkeringen på Biblioteksplatsen blev kvar trots att en jätteparkering öppnats under jorden strax intill och gatan framför biblioteket öppnades på nytt för biltrafik mot gällande stadsplan.

För en vecka sedan kunde vi läsa hur staden vid sitt eget byggande i Horelliområdet gått emot gällande stadsplan. Under evenemanget Medborgarnas stad 11 september kommer frågan att ställas hur det kommer sig att staden uppenbarligen gång efter annan nonchalerar stadsplaner som antagits av förtroendevalda i demokratisk ordning.

Folke Wickström

Jerker Örjans