DELA

Paradigmskiftet närmar sig i kortrutten

Vi har tidigare meddelat våra ställningstaganden i frågan om skärgårdstrafiken och kortrutt. I lokaltidningarna 9.5.2017 berättade vi om alternativ till landskapsregeringens förslag till lånefullmakt för sin kortrutt. Den 11.9.2017 beskrev vi landskapsregeringens planerade naturskövling med hänvisning till kortrutt och den 12.9.2017 föreslog vi en kortrutt som skulle vara både tidsenlig och på naturens villkor. Dessa ståndpunkter finns också på vår hemsida http://obs.ax/

Vi är bekymrade över att småbarnsföräldrar i Föglö och landskapsregeringen, särskilt infrastruktur-avdelningen, inte har bekantat sig med vår information. Vi gläds över att både tidningen Ålands ledarskribenter och föreningen Natur & Miljö, bland andra, offentligt har förenat sig i vårt synsätt.

Det är olyckligt att varje månad rinner pengar iväg från vår gemensamma landskapskassa till det kortruttsprojekt som inte ska förverkligas. Det är bara tidsperspektivet vi inte vet – när landskaps-regeringen kommer till insikt. Ju snabbare landskapsregeringens vändpunkt infinner sig desto större vinst för skärgårdsbor och alla ålänningar, för miljön och för ekonomin.

Kortrutt kommer att förverkligas med fartyg med eldrift. Vi har visat exempel på höghastighets batterifärjan ”BB Green”. Vi har också visat exempel på person- och godstransportfartyg med eldrift. De har tekniska lösningar som redan utgör beprövad teknik.

Småbarnsföräldrar i Föglö kan fundera på detta: Av samtliga 18-åringar i Stockholm är det tio procent som tar bilkörkort. Inom sex-sju år beräknas motsvarande andel gälla för Helsingfors. När småbarns-föräldrarnas barn är 18 år är alla nya åländska bilar autonoma (självkörande). Senast då är det helt meningslöst att transportera bilar med skärgårdsfärjor.

Varför skulle vi idag bygga helt föråldrade bilfärjor när bilarna också i den åländska skärgården inom överskådlig tid är förarlösa? Förstås vill vi inte förstöra skärgårdslandskapet med nya vägar, vägbankar, färjfästen och broar. Vi vill heller inte förstöra den kommersiella infrastrukturen i Degerby.

Landskapsregeringen kommer ganska snart att vända i denna fråga. Det kommer att innebära att i slutet av nästa mandatperiod börjar ett system med eldrivna fartyg trafikera den åländska skärgården. Tidsmässigt kanske detta infaller samtidigt som fiskodlingen i havet av miljöskäl kommer att upphöra.

Genom de nya trafiklösningarna med snabba persontransporter till sjöss kommer pendlandet avsevärt att underlättas jämfört med dagens och det system landskapsregeringen hittills slösat pengar i. Finns efterfrågan kan utbudet av persontransporter till sjöss ökas betydligt jämfört med dagens.

Godstrafiken kommer fortsättningsvis att skötas med fartyg, med batteridrift, som klarar av att gå i is.

Obunden Samlings styrelse