DELA

Pappren på bordet om ÅDA-affären

Den offentligägda IT-leverantören ÅDA misstänks för att ha brutit mot upphandlingsreglerna i upphandlingen för landskapsförvaltningen och ÅHS.

I handlingar som nått offentligheten har avtalet i efterhand ändrats, utan att upphandlingen bjudits ut på nytt.

Maximal öppenhet ska finnas för alla offentliga bolag. i det här fallet måste regeringen, omedelbart reagera och kräva svar om upphandlingen misstänks vara konkurrensvidrig och i strid med gällande EU-regelverk.

Det här är ju inte första gången en offentlig upphandling går snett. I färskt minne har vi härvan kring Mariehamns hamn och infrastrukturavdelningens dubiösa upphandling av konsulttjänster för en renovering av Mariebad.

I båda fallen har Ålands Framtid reagerat, krävt pappren på bordet och säkra system så det inte händer igen.

Ska sittande regering avgå med någon form av heder i behåll bör samtliga dokument rörande ÅDA-affären omedelbart offentliggöras.

ROLF GRANLUND ÅF
OVE ANDERSSON ÅF