DELA

Pappers-slöseri i förtullningen

Jag beställer ibland enstaka böcker från ett antikvariat i Stockholm. Vad jag kan minnas har aldrig priset på någon av dessa böcker överstigit 20 euro. Böckerna har levererats som brevförsändelse till min brevlåda. Porto cirka 6 euro har tillkommit. Det har varit allt!

 

För ett par veckor sedan gjorde jag min senaste beställning: en tunn bok (vikt 150 gram) för 17 euro. Porto som ovan.

Försändelsen föregicks denna gång av en post-avi med en uppmaning att förtulla ”verket”. Därvid erbjöds två alternativ: antingen klarera direkt med tullen eller få proceduren utförd av posten. Jag valde det senare alternativet.

 

Efter ett par dagar levererades brevet med boken till min brevlåda. Det åtföljdes av 9 (nio!) A-fyrasidor ”Faktura” och ”Beslut” där jag informerades om att importförtullningen var utförd till en kostnad av 4,32 euro. För denna ”tjänst” begärde Posten en ”speditionsavgift” uppgående till 26 euro (!) – därmed alltså i ett enda slag fördyrande min lilla bokförsändelse med mer än det ursprungliga priset för bok och porto.

 

Av detta har jag lärt att aldrig mer nyttja den förtullnings-tjänst som posten erbjuder och vill samtidigt varna andra kunder: posten är orimligt – oskäligt? – dyr och dessutom onödigt pappers-slösande!

PER-ARNE KLING

MANGELBO