DELA

Papper och producentansvar

Intressant reportage över tetrans väg ifrån Åland till slutbehandling, tack Annika. En fråga ställdes redan i artikeln nämligen varför sorteras tetror och kartong skilt när det ändå blandas ihop men det finns nog även flera frågor.

Tetran är en konsumentförpackning och skall enligt den åländska avfallslagen återvinnas av producenten samt att densamme även skall bekosta hanteringen till 100 %. Lagen började gälla den 1 januari 2007 men ännu idag fungerar inte producentansvaret för konsumentförpackningar inom landskapet. Ansvariga, varför fungerar det inte? Den nya nationella avfallslagen har nu samma upplägg som den åländska lagen det vill säga 100% producentansvar på konsumentförpackningar, vad betyder det till exempel för landskapet Åland?

Vem är det som har infört de så kallade 8-fackskärlen på Åland? Bygger beslutet på lag eller övriga politiska beslut? Hur bekostar PROANS dessa kärl? När och var börjar producentens ansvar för konsumentförpackningar, är det via fastighetsgränsen eller nånannanstans? Hur sker övervakningen av denna hantering och av vem?

Lagstiftare, varför har Åland lämnat tidningar och returpapper utanför producentansvar? Både Finland och Sverige har det och vad är då orsaken till att man inte har infört det på Åland? Vi sorterar även tidningar på Åland men på vems uppdrag? Vem erhåller intäkterna ifrån försäljningen och vem betalar kostnaderna för själva insamlingen?
Många frågor men som vanligt blir väl svaren lika med noll.
Krister A. Martell