DELA

Pandemin visar hur sårbart samhället är

Pandemins framfart på Åland är mycket oroväckande och blottar en sårbarhet. Spridningen skenar, många är satta i lång karantän antingen som smittade eller som närkontakter. Flera lär det bli.

Att man väljer att ha skolorna öppna eller stängda är ingen lätt fråga.

När skolorna var stängda sist så fanns problem med matleveranser till alla de elever som undervisades i hemmen. Det är lagstadgat och inte valbart eller frivilligt för kommunerna att barnen ska ha skollunch. Har man från LR beredskap att tillgodose elevernas rätt, och kommunernas ansvar med skenande smittspridning.? Alla elever som hamnar i smittskyddskarantän ska ha tillgång till sin skollunch.

När personalen i skomatsalen är i karantän så är det nog svårt för dem att laga mat på distans och ingen skall behöva gå på jobb sjuk för den delen heller, att ta in vikarier och utomstående i skolorna är ju heller inget att rekommendera.

Hur tillgodoser man att de särskilt utsatta elever som vid tidigare planerade stängning fick undervisning i klassrummen – om de hamnar i smittskyddskarantän får den hjälp och stöd de kräver i hemmet? Det är inte föräldrarnas ansvar att undervisningen skall fungera.

Hurdana resurser får lärarna för att både närundervisa och distansundervisa samtidigt, kom ihåg att lärare redan tidigare varslade över att arbetssituationen med antingen distansundervisning eller närundervisning upplevdes är så ohållbar att många funderade på att byta jobb.

Använd skilda badrum och håll distans i hemmet är en av rekommendationen för att minska smittspridningen inom familjen. Hur håller man avstånd hemma om man bor trångt och bara har ett badrum?

När barnen skall transporteras till och från skolan, hur transporterar man barn som bor utspritt i en kommun med en skoltaxi eller buss utan att blanda klasserna? Särskilt när munskydds-rekommendationen bara gäller högstadiet och äldre, chaufförerna som skall köra barnen till och från grundskolan har de ett val att utsätta sig för risken eller inte?

Distansarbete-rekommendationerna passar säkert bra om du bor luftigt och stort och ingen i din familj är i karantän och du kan sköta ditt jobb via en dator.

I Mariehamn sparade man in på städningen av klassrum och fritidshem från 5 dagar till 2 dagar i veckan. Det är ett ytterst klandervärt beslut och alldeles särskilt klandervärt i dagsläget. För städpersonalen finns ingen möjlighet att distansjobba.

Ett samhälle i pandemins klor visar hur sårbart vårt samhälle egentligen är och klassklyftorna synliggörs, de som gör de viktigaste jobben under pandemin har inga möjligheter att sköta sitt jobb på distans.

Jag hoppas att man kan tillsammans med berörd personal och landskapsregeringen komma fram till en lösning som är bra både för barn, familjer och de som inte kan arbeta på distans.

JESSY ECKERMAN (S)