Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Pafs vinst ska inte sättas in i Landskapets budget

Centerns Veronica Thörnroos säger den 19.9 till Ålands Radio att hon vill föra in Pafs vinst i driften av Landskapet Åland. Jag delar inte hennes åsikt.

Paf är grundat av ett antal allmännyttiga föreningar såsom Röda Korset, Folkhälsan och Rädda Barnen. Syftet har ända sedan starten varit att Pafs vinst ska gå till projekt och organisationer i tredje sektorn. Det är stipulerat i Landskapslag (1966:10) om lotterier i §3.

Jag har genom mina år som anställd på Paf träffat mängder av Pafs kunder och många av dem ser Paf som ett av de goda spelbolagen då vinsten går till allmännyttiga ändamål. Jag tror inte att det skulle vara lika lätt att marknadsföra Paf om vinsten går till att driva Landskapet Åland.

I samband med Pafs viktiga och lovvärda satsning på ansvarsfullt spelande har det flaggats för en minskad lönsamhet framöver. Dessutom finns det ett hot om att ett införande av en licens i Finland, likt den i Sverige, skulle innebära negativ inverkan på Pafs lönsamhet. Vi kan inte kallt räkna med att Paf levererar vinster på samma nivåer som tidigare samtidigt som föreningarnas behov av stöd troligen inte kommer att minska.

Jag är övertygad om att Pafs vinst fortsättningsvis bör komma tredje sektorn tillgodo. Kan vi faktiskt riskera att Sjöräddningen, Rädda Barnen och mängder med idrotts- och kulturföreningar får ge vika till förmån för landskapets egen drift?

ROBERT SÖDERDAHL

Lagtingskandidat för Liberalerna