DELA

Paf uppfyller kraven – och mer därtill

I gårdagens Nya Åland uttryckte en insändarskribent oro över om Paf uppfyller de krav som ställs på en internationell spelaktör. Samtidigt riktades ett antal frågor till Paf.

Till att börja med vill jag tydliggöra att det rättsfall som insändarskribenten hänvisar till handlar om ett misstänkt förskingringsbrott. Paf är med andra ord varken del i målet eller misstänkt för något.
Med det sagt ska jag försöka besvara de frågor som riktas till Paf. Här är det viktigt att ta i beaktande att vi inte får kommentera enskilda fall eftersom kundernas identitet och anonymitet är skyddad enligt lag.

Hur mycket det är tillåtet att spela för per dygn varierar mellan de marknader som Paf är aktivt på och givetvis tillåter vi inte att kunderna deponerar mer pengar än vad respektive lands lagar och regler tillåter.
Vi har också flera processer som syftar till att minska riskerna för att 1) kunder spelar med olagliga pengar 2) spelar för mer än de har råd med.
Vi förbättrar kontinuerligt vårt sätt att arbeta och har utvecklat några för branschen unika metoder för att förebygga spelmissbruk. Trots att vi är ledande på det här området så är vi inte nöjda. Därför är vår strävan att alltid bli bättre, varför vi arbetar aktivt med att förbättra våra system och arbetssätt för att motverka och tidigare upptäcka spelmissbruk.

Den 14 juli i år antog EU-kommissionen en lång rad rekommendationer med syfte att skydda konsumenterna och minska riskerna för spelmissbruk. Vi kunde konstatera att Paf uppfyller samtliga krav som vi själva kan påverka.
Utöver det är Paf även certifierat hos det oberoende internationella organet eCogra som kontinuerligt granskar att vi följer de högst ställda standarderna för spelansvar.
Med andra ord, den som känner sig orolig för att Paf inte följer lagar och regler kan vara lugn. För vi följer inte bara de krav som ställs på oss, vi gör mer därtill.

Det finns mycket att säga i det här ämnet och jag berättar gärna mer för den som är intresserad.
Anders Sims,
kommunikationsdirektör på Paf.