DELA

PAF-medel för miljö och uthållighet

I debatten finns synpunkter på PAF’s överskott som växer från år till år. Vår förening lyfter på hatten för arbetet och dem som skapar resultatet. Som många andra har vi synpunkter på användningen av överskottsmedlen.
Generellt anser vi det viktigt att de investeras för eviga framtida kostnadssänkningar och fördelar för samhället och dess invånare. Att sätta pengar till driften leder bara till framtida problem när kurvan vänder neråt. Det borde förbjudas.

Det finns på miljösidan mycket som är värt att stöda med positiva effekter. Några exempel:
Utbyggnad av avloppssystemet
Anläggning av våtmarker
Uppbyggnad av kretslopp / ekologiskt jordbruk
Uppbyggnad hållbar fiskodling
Anskaffning av hybrid/miljöbilar
Skrotningspremie för bilar med dåliga miljöprestanda
Uppbyggnad av sopförbränning för värme och el
Uppbyggnad biogasanläggningar för värme och el
Utbyggnad fjärrvärmenät för att dra nytta av ovanstående

Vi ser att de ovannämnda förslag sparar miljö och pengar samt ersätter import på ett långsiktigt sätt. Det innebär också lokal sysselsättning och affärer. Vi hoppas också att vi kan ta till oss att vi stöder miljön och framtiden och inte fokusera på personer och företag som berörs.
Sist men inte minst kan vi lyfta blicken till de mindre lyckligt lottade och stöda åtgärder i uländerna som ger bättre vatten, trädplantering och liknande. Det kan inte vara fel om Åland delar med sig någon del av välståndet. Det kommer också oss tillgodo på sikt.
Ålands Vattenskyddsförening