DELA

Paf behöver en professionell styrelse

Det kom ett spörsmål till lagtinget med följande fråga: ”Avser landskapsregeringen att ompröva beslutet om de nya ersättningarna till styrelsen för Ålands Penningautomatförening…

En komplicerad fråga.

Paf är ett företag med en väldigt stor betydelse för Åland och genererar i storleksordningen ett överskott om 20 miljoner euro till det åländska samhället varje år. I bland har Paf haft problem med lönsamheten och utdelningen, vilket omedelbart fått stora effekter på hela landskapets budget.

De sammanlagda inkomsterna från spelverksamheten med återbäringen av lotteriskatten blev för 2018 totalt 29 miljoner euro.

De största inkomstkällorna är naturligtvis avräkningsbeloppet och ”flitpengen”, som tillsammans ger 251 miljoner euro. Men spelverksamheten ökar intäkterna med 12 procent. En ansenlig del alltså.

Förr sades att Åland är spelberoende och så ser situationen ut.

Vårt beroende av Paf är betydligt större än våra grannars beroende av sina spelbolag.

Paf har över 400 arbetsplatser och är en mycket stor arbetsgivare på Åland.

Vi vet alla att Paf för tillfället inne i en stor rättsprocess. Men som vi sett i offentligheten så har ägaren med allt större tydlighet markerat inriktningen på säkert, eller så säkert spel som möjligt. Detta medför att landskapets intäkter riskerar att minska och denna process bör därför ledas med största möjliga professionalism. Det är en väldigt ovanlig åtgärd att ett företag avsiktligen av en eller annan orsak minska sin verksamhet och på samma gång medvetet minska sin lönsamhet. Det är en väldigt knepig situation, som kräver både vd:s, bolagets och hela styrelsens fulla fokus.

Vi har kunnat läsa att man lyckats intressera en styrelseordförande med internationell erfarenhet och som dessutom har möjlighet att fokusera sina kunskaper just på Paf och inte har ett heltidsarbete, så rekryteringen ser ut att vara lyckosam. Vi från Åländsk Demokrati önskar all framgång i denna rekrytering.

Men mot bakgrund av Ålands stora ekonomiska beroende av Paf, och den omstruktureringsverksamhet som Paf genomgår så är det av största vikt att Paf har en synnerligen professionell styrelse. Vi från Ålands Demokrati har en förståelse för att man höjt de tidigare förvånansvärt anspråkslösa arvodena. Självklart kan man diskutera den exakta nivån, men det är en underordnad sak i sammanhanget.

Men i detta ärende har vi en ledamot i lagtinget, som har en personlig vinning i ärendet.

Min fråga är: Kan en ledamot, som berörs av denna fråga delta i debatten och kan en ledamot, som är medlem i Pafs styrelse, delta i en omröstning?

Det kunde vara bra att reda ut juridiska gränserna. De moraliska gränserna får ledamoten sätta på egen hand.

Även om vi från Åländsk Demokrati har en förståelse för att man har sett sig tvungen att höja på styrelsearvodena av de orsaker, så anser vi att det är fullständigt olämpligt att ha en styrelse, som består av såväl professionella medlemmar, som personer, som huvudsakligen valts på basen av partitillhörighet.

Eller om vi talar i klarspråk, så anser vi att det största problemet i detta sammanhang är att styrelsen inte är helt igenom professionell.

Situationen med en så kallad blandad styrelse borde ha korrigerats senast i samband med att man nu höjde styrelsearvodena.

En av de politiskt tillsatt medlemmarna i Pafs styrelse sitter dessutom även i en styrelse för en organisation, som inom kort kommer att undergå en specialrevison.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi från Ålands Demokrati att landskapsregeringen i syfte att i möjligaste mån trygga avkastningen från Paf tillsätter en rent professionell styrelse för Paf.

Åländsk Demokrati