DELA

På vilka punkter har jag varit osaklig?

På vilka punkter är min kritik osaklig, Anders? Vad har jag skrivit om den medicinska vetenskapen och skolmedicinen som inte är sant? Jag vill inte sprida falska uppgifter så var snäll och rätta mig om du upptäcker några. Jag försöker vara noggrann, men jag är inte ofelbar.

Ja, jag menar att den konventionella vården ofta symptombehandlar, men jag förstår inte varför någon läkare skulle ta illa vid sig av det. Det är fakta och inget påhopp på läkarna.
De flesta läkare är både duktiga och samvetsgranna, men kommer du med allergi, astma eller reumatism (för att nämna några vanliga ”kroniska” sjukdomar) så är det symptombehandling du får. Hur duktig och samvetsgrann läkaren än är, har han eller hon inget annat val. Symptomlindrande mediciner är det enda som finns i skolmedicinens arsenal vid sådana åkommor.

Jag smutskastar ingen, men kritiserar det medicinska systemet och läkemedelsindustrin. Skolmedicinen har hjälpt många, och t.ex. inom akutmedicinen är resultaten imponerande. Likaså är kirurgin en framgångssaga.
Om resultaten var ens hälften så bra på andra områden skulle jag köpa den medicinska vetenskapens forskningskriterier. Men så är det inte, och då finns det orsak att fundera över vad som är fel. Om nu den medicinska vetenskapen granskar och kritiserar både egna och andras resultat (vilket den i idealfallet gör), hur kommer det sig då att så många människor lider av kroniska sjukdomar (trots att de fått ”verklig fungerande medicin” i många år)? Och hur kommer det sig att så många drabbas av allvarliga biverkningar (trots kontrollkraven)?
Menar du Anders, att kroniska sjukdomar och biverkningar av läkemedel är undantag? Att jag har fel när jag påstår att det är vanligt?

Självfallet finns skojare också inom alternativbranschen. Men var har du träffat alternativmedicinare som rekommenderar naturmedel innehållande kvicksilver? Homeopatiska medel ja, men då ofta i så höga potenser att du inte finner en enda molekyl kvicksilver. Däremot var kvicksilver förr en vanlig skolmedicinsk behandling mot syfilis.
Vatten för 100 euro per milliliter skulle jag inte köpa (har aldrig blivit erbjuden heller). Om den vätskan är vatten eller något mycket farligare är svårt att veta, men alternativmedicin är det inte. Jag anklagar inte skolmedicinen för droghandeln på gatorna, och försäljningen av Viagra och andra läkemedel över nätet. Du borde göra samma begränsning ifråga om vad du betecknar som alternativmedicin, Anders. Vad gäller SCIO så har du naturligtvis rätt att betrakta den som hokuspokus. Det är din åsikt.

Det behövs mer forskning, inte bara om alternativmedicin utan också om hur människokroppen fungerar (för att förstå alternativmedicinens funktionsmekanismer och kunna förbättra såväl konventionella som alternativa behandlingsmetoder). Men det finns redan mer forskning som stöder alternativmedicinen än du hinner läsa under din livstid, Anders. Problemet är att den forskningen sällan når ut till vare sig läkare eller allmänhet. De medicinska tidsskrifterna fungerar som effektiva portvakter eftersom de är beroende av läkemedelsindustrins annonser. Bl.a. därför behöver läkarna lära mer om alternativmedicin och vilken forskning som finns.

Givetvis gäller också det omvända, men det är sedan länge infört. Alternativmedicinare läser motsvarande 60p (40 studieveckor eller 1 år) basmedicin, många mer än så. Men bevisen för att homeopati inte fungerar rymdes tydligen inte med (åtminstone inte i Thalamus’utbildning). Kanske du Anders, kan hjälpa mig hitta de forskningsrapporterna?
Till sist ett tillrättaläggande: Jag har inte – så när som på en punkt – kritiserat skolmedicinens bemötande och omhändertagande. Som du mycket riktigt framhåller, beror brister i bemötande oftast på resursbrist. Dock tror jag inte att mera tid skulle förändra vissa läkares nedlåtande attityd mot patienter som använder alternativmedicin.

Carina Fant
biopat