DELA

På sopbergets topp

På berget sitter barnet och nyser
av snuva och rodnad i dess ögon det lyser
hur kunde ni?
undrar barnet häpet,
när det väl hittat orden,
lämna över allt det här skräpet
ni samlat på er under er tid på jorden.

Sture på norra Bergshöjden