DELA

På Kökar finns stark framtidstro

Det är oerhört inspirerande att besöka Kökar som just nu genomgår den största expansionen i kommunens moderna historia. Tack vare det kommunala självbestämmandet har Kökar lyckats sätta fart på ambitiösa och privata bostadsprojekt. Det nya området Björsnäs är en massiv satsning med plats för tjugo hus; tre är redan sålda och nio bokade. Just nu pågår arbetet med att flytta på 12.000 kubikmeter berg för att nå de attraktiva bostadstomterna med utsikt över havet.

Här vill vi också gärna lyfta planerna på den pilgrimsled från Åbo över Nagu och Korpo till Kökar, vidare till Sottunga och till Jomala och över fasta Åland. Det visar hur alla kan dra nytta av ett lokalt initiativ och är ett utmärkt exempel på initiativ som drar nytta av historien och skapar storytelling och vandringsleder samtidigt.

Från Centerns sida är detta något vi helhjärtat stöder och det visar tydligt vilken kraft det finns när alla drar åt samma håll och arbetar för inflyttning och framtidstro. Det som nu händer på Kökar skulle knappast ha skett om kommunen varit en del av något större där besluten fattas på en annan plats än i Karlby och visar på nödvändigheten att uppmuntra lokalt beslutsfattande.

Mot den här bakgrunden vore det viktigt att i visionerna kring framtiden inte fastna på antalet kommuner. Det är mycket mer väsentlig att visionera om hur samhället ska se ut i framtiden, hur man ska odla den lokala demokratin och låta lokalsamhällets starka krafter blomstra. Det handlar sist och slutligen om att våga vara annorlunda i en allt mer strömlinjeformad värld.

Tack för allt ni gör, alla på Kökar! Det vinner hela Åland på.

Åländsk Center

Jörgen Pettersson

Carina Eriksson

Harry Jansson

Mathias Johansson

Jenny Schuhmeister