DELA

På fredens öar!

Jag förstår att ledande politiker i synnerhet och ledamöter i lagtinget i allmänhet har mycket att tänka på i ljuset av det mångmiljon höga skadestånd och de samhällsdebatter som följts i spåret efter det men jag hoppas att krafterna ändå ska räcka till att ta sig an förslaget från den av försvarsministeriet tillsatta arbetsgruppen för utveckling av uppbådssystemet.

Arbetsgruppen föreslår, enligt pressmeddelandet från den 31 januari, ”att det för alla 17-åringar ska hållas en gemensam försvarsdag som genomförs i läroanstalterna. Under dagen ska de unga få information om försvaret, värnplikten och den övergripande säkerheten. Målet med försvarsdagen är att öka unga mäns medvetenhet om de skyldigheter som hänför sig till uppbådsåldern och unga kvinnors medvetenhet om möjligheterna att söka sig till tjänstgöring.”

Arbetsgruppens förslag är att uppbådet ska hållas i hela Finland, också på Åland.

Vill man göra det i Finland må man göra det, men om man försöker göra det på Åland är det ett övertramp på vår självstyrelse.

Vi är inte inlemmade i Finlands allmänna militära uppbåd, skolorna på Åland ska inte militariseras och Finland har inte rätt att få våra åländska 17 åringar att genomgå en hälsoundersökning i uppbådssyfte. Vi har egen behörighet på samtliga områden.

Ett allmänt uppbåd är långt i från det som regleras i självstyrelselagen.

Om vi ålänningar anser att det skulle vara klokt att erbjuda våra ungdomar information om civilt beredskapsarbete kan vi göra det själva. Vi kan sätta ihop ett material innehållande betydande information gällande civilt beredskapsarbete och erbjuda skolorna att få möjlighet att informera våra studerande om det.

Materialet kunde innehålla till exempel information om demilitariseringen och neutraliseringen och om vad det betyder i fredstid respektive i händelse av krig. Det kunde ytterligare innehålla information om tredje sektorns viktiga arbete i det civila beredskapsarbetet, om Röda Korset, om frivilliga brandkårernas viktiga arbete, om sjöräddningen, om energiförsörjningen och så vidare men också om myndigheternas ansvar och om hälso- och sjukvårdens uppgifter.

Det kunde ge en fördjupad insikt i vårt samhälle och kanske även intressera unga människor att ansluta sig till olika verksamheter.

Jag hoppas att det finns politiker som sätter sig noggrant in i ett kommande lagförslag från Finland vilket kräver lagtingets bifall för att gälla på Åland. Jag hoppas att man står upp för vår självstyrelse och demilitarisering.

GUN-MARI LINDHOLM