DELA

På barrikaderna för jämställt parlament

Det är synd att Stephan Toivonen inte ser anledningar för att arbeta för ett mera jämställt parlament. Han blandar ihop partiernas arbete för att föra fram sina representanter för partiledare och talmän, med lagtingets kvantitativa representation eftersom talmanskandidaterna och gruppledare förs fram av partierna.

Ser man på lagtinget så är kvinnorna i klar minoritet, och vi kan konstatera att endast en av utskottsordförandena är kvinna vilket är poster som är tillsatta av lagtinget. Att vi nu har, och även tidigare har haft, ett kvinnligt lantråd ser jag som ett resultat av liberalernas mångåriga arbete för jämställdhet inom partiet, såväl i samhället.

Den moderniserade val-lagen går nu vidare till lag- och kulturutskottet som består av män till 100 procent, vilket är en av följderna av att vi har ett ojämställt parlament. Det är skillnad på att vara passiv i jämställdhetsfrågor och att aktivt motverka jämställdhet. Men jag kommer att fortsätta stå på barrikaderna och jobba för jämställdheten, så att vi får ett demokratiskt samhälle på riktigt!

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)