DELA

På Åland ska vi göra vad vi kan för att ta emot fler flyktingar

EU-länderna måste dela på ansvaret för den enorma flyktingström som nu kommer över Medelhavet och då ska Åland självklart ta sitt ansvar! Vi önskar att de åländska kommunerna gör mer och tar aktivt beslut om att ta emot fler flyktingfamiljer till sin kommun och ordnar med boende och integration för dessa. Här kan även kommunförbundet utgöra en plattform för samarbete mellan kommunerna kring mottagandet och förmedla kunskap samt avtala om tjänster mellan kommunerna.

I nuläget borde vi agera istället för att utreda. Det finns en integrationsplan i landskapet som varje kommun kan besluta att följa. Sedan är det upp till kommunen att punkt för punkt söka praktiska lösningar för att leva upp till planen. Det behövs att varje kommun antar en egen plan för att erhålla ersättning från staten. Om vi börjar från ett beslut om att vi ska ta emot ett visst antal familjer så blir det lättare att tänka på praktiskt utförande, så att säga tänka utanför boxen till exempel för var vi kan ordna med boendet. Olika aspekter som boendeformer, hur integrering i skola och arbetslivet ska ske samt hur inflyttade kan ta del av vård och omsorg blir kreativa beslut för familjernas trygghet istället för argument mot ett ökat flyktingmottagande.

Vi i Åländsk center tror att viljan att hjälpa är stor och att det är dags att agera nu!

Erica Sjöström

Jenny Schuhmeister

Mikael Lindholm

Annika Hambrudd

Mathias Johansson

Camilla Andersson

Jörgen Pettersson

Jill Fredricksson

Runar Karlsson