DELA

P-platser visar inställning till näringslivet

Tekniska nämnden har beslutat att Nygatan skall förändras till allégata med längsparkering. Det innebär ett antal 20 – 25 st förlorade p-platser. Tillgången till besöksparkeringsplatser i centrum är redan begränsad men samtidigt en livsnödvändighet för handel och service. Utan parkering inga kunder.

Staden har slagit fast en delgeneralplan som ger möjlighet att bygga 40.000 kvm i absoluta centrum.
Vi vet att ytan är begränsad så att all parkering på egna tomten inte är ekonomiskt rimligt. Kostnader och hyror blir för höga, speciellt för småföretagare. Vi behöver alltså mer allmän parkering.
Reglerna medger också friköp, vilket för byggande i centrum innebär 12.000 euro per plats. Kostnaden kan anses vara hög men har en rimlighet om besöksplatser finns att tillgå i centrum. Att tillåta mycket byggande, prissätta p-platser högt och sedan bygga bort dem är fel.

Intressant är att torghandlarna som verkar under sommarmånaderna får tillgång till p-platser i kostnadsfritt i en park i Mariehamn. Platserna är också avsedda för torghandlarna, inte kunderna!? De köpmän oa företagare som verkar året runt berövas p-platser i sin närhet. Jämlikhet och rättvisa tycks inte finnas.
Enligt tekniska chefen ger allégatan möjlighet till fler uteserveringar. Till det kan sägas att vi behöver inte mer sådana, vi behöver kunder under lågsäsongen. Hotellbeläggningen i juli är c:a 90 procent medan den i januari är 40 procent. Att locka kunder i januari med att säga att ni kan gå från Miramargaraget till centrum om ni vill spontanhandla funkar inte. Det blir också fel att planera staden efter en almanacka som innehåller tre månader då verkligheten omfattar tolv.

När det gäller inställning till näringslivet kan konstateras att rätt omfattande skriftliga protester mot ombyggnadsförslaget har inlämnats. Tekniska nämnden valde uppenbarligen att inte föra frågan till stadens nytillsatta näringslivsråd för utlåtande. Med tanke på motståndet är det ett rimligt krav. Nämnden var vid beslutet medveten om kritiken.

Det som borde ske nu är att beslutet omprövas och en kompromiss med snedparkeringar tas till övervägande.
Dessutom borde en noggrann studie utföras om det är möjligt att utöka gatuparkeringen i centrum genom snedparkering på Strandgatans östra sida från Självstyrelsegården till Arken. Östra trottoaren kan möjligen flytta upp på ”taket” till Självstyrelsegårdens parkering. Dessutom borde parkeringsövervakningen effektiveras i centrum så att besöksparkeringarna verkligen är för besökare.

Handel, turism och service är ofta i städer viktiga skattebetalare. En blick på stadens ekonomi visar att mer skatteintäkter behövs. Vill staden öka skatteintäkterna måste staden ta ansvar och genom sin planering och sitt agerande stöda näringar med skattekraft.

Lennart Isaksson, (FS)