DELA

P för billig parkering

Stadsstyrelsemajoritetens inställning i frågan om parkering vid Alandica/Miramar är slutpunkten på historia som obarmhärtigt visar svagheten i vår samhällsstruktur och de regelböcker som finns. Den började när landskapsregeringen och staden kom överens om att staden skulle stå för P-platserna vid Alandica.
Det mest kostnadseffektiva att bygga parkering av den här typen är att göra det i samband med bygget vilket det senaste förslaget visar. Svagheten i vårt system är att den lösningen aldrig blev aktuell då ansvaret fördes från en organisation (LR) till en annan (staden). Att bygga parkering ihop med Alandica var också aktuellt i stadens parkerings-kommitte som leddes av Folke Sjölund. Tydligen har de ansvariga inte sökt samarbete.

Nu i
elfte timmen gäller det att handla snabbt om ekonomin i projektet skall räddas. De argument som finns är av formell natur och de som argumenterar mot har inte satt sig in i stadens reella ekonomiska situation.
Besparingarna är som sagt: för LR 300 000 €, för staden 700 000 €. Dessutom för staden en tomt som är mycket attraktiv och har ett värde på närmare 1 000 000 € som sådan.
Alternativen för användning av markområdet är många: Hotelltomt, ett läge för till exempel Paf som är i färd att bygga och vars insatser för Åland är värda ett monument i stadsbilden, en evenemangspark, ett P-utrymme som väl går att bygga ihop med det föreslagna till Alandica, ett bostadshus som ger underlag för kommunalskatter i evighet eller om så önskas en park.

Är denna behandling gjord enligt regelboken är det dags att ta itu med regelboken och se till att samhällsekonomin får berättigad plats och att ett totalperspektiv anläggs på frågorna.
Folke Sjölund frågar också handelskammaren varför kommunal-politikerna inte kommit på besparingarna med samhällsreformen. Svaret kan inte ges tydligare än i behandlingen så här långt av detta ärende.

Jag vädjar nu till de ansvariga, sätt er ner och gör det bästa av situationen, glöm de kommunala och landskapliga gränserna. Tänk på medborgarna som har roligare saker att göra med sina pengar än att betala onödiga skatter pga stelbent byråkrati.
Lennart Isaksson, (fs)