DELA

Oviljan med initiativ del 1

Det stormar inom den åländska skärgårdstrafiken och många har åsikter om hur allt borde åtgärdas.

Förespråkarna för ännu fler utredningar än kortruttens har i snabb process tagit fram vad en av initiativtagarna beskriver som ”en skiss med brister”, detta för att förhala och sätta skärgården som en pantfånge i vad många hoppas på, en fortsatt trafik som tidigare men med nya fartyg.

Lösningen är inte så enkel tyvärr, quick fix är inte hållbart. Trafiken utmanas hela tiden av åsikten ”det kostar för mycket” och behöver därför förändras i grunden, se nya kortare rutter.

Under flera seminarier i Almedalen framkom det att förändringen ”är i sin linda” när det gäller framtidens marina energislag. Elektrifieringen och batterikapaciteten har för färjtrafik med fordonstransporter sin ekonomiska max idag på ca 25-30 minuter. Utnyttjande av LNG är redan ifrågasatt och istället ökar man på inblandningen av flytande biogas, eftersom LNG är ett fossilt bränsle.

Även många andra energislag diskuteras och ingen är säker på vad som blir framtidens bränsle, fast el är just nu den som har flest förespråkare. Ser man på den eltrafik som byggs ut nu i Sverige och Norge, framgår det tydligt att avstånden är hämmande. De flesta rutterna ligger mellan 5-10 minuter. Undantaget är HH Ferries över Öresund som har en rutt om 25-30 minuter, en trafik som inte varit utan komplikationer när det är en prototyp, och en dyr sådan.

Vår åländska skärgård skall inte utsättas för prototyptrafik. Stor batterikapacitet, 4 MWh i HH Ferries, kräver större fartyg för att balansera upp den ökade vikten med mera. Laddningstider för större batteripaket kräver längre liggtider och resulterar i färre avgångar per dygn. Snabba laddningar påverkar livslängden på batterierna. Nämnas kan också att regionen Helsingborg/Helsingör nu även vill se en fast förbindelse, trots den täta färjtrafiken.

En förändrad trafik resulterar i lägre driftskostnader, kortare restid med mera. Det skapar en långsiktigt tryggare trafik för skärgården. Allt detta är sådant som är möjligt med de förändringar som regeringen föreslår. Detta är ingen lösning som man behöver använda en spåkula till, gå händelserna i förväg, uppfinna nya snabbgående fartyg som skall vara sjövärdiga/säkra utan att vara prototyper, snabba och ändamålsenliga men samtidigt kräver kompletterande trafik när de ändå inte kan motsvara de krav som vår skärgårdstrafik skall leva upp till.

Som en skärgårdsföretagare förklarade ”vi behöver trafik som kan skapa förutsättningar för att varor och redskap skall komma fram”, alltså inte snabbare men säkrare och gärna mer regelbundet. I en tidigare debatt på Gotland framförde en annan initiativtagare av utredningen ”skisser med brister” följande: ”Som skeppsbyggare är det tråkigt att behöva säga det men snabba färjor är det mest miljöförstörande transportmedel som existerar. Det är nämligen så att effektbehovet för att driva fram ett fartyg i stort sett är proportionellt mot farten upphöjt till tre. En fördubbling av farten betyder att effekten måste ökas cirka åtta gånger”.

Åsikter anpassas till vad man vill åstadkomma, utredningar visar på möjligheter. Åsikter är vanligt förekommande när inget behöver byggas på korrekta uppgifter utan på ”skisser med brister” i skärgårdstrafiksdebatten.

MIKAEL STAFFAS

LIBERALERNA