DELA

Ovilja att lösa tvisten

Det har snart gått två veckor av vårdstrejken. Fokus från arbetsgivarens och landskapsregeringens sida har varit skyddsarbete.
Tehy riskerar patientsäkerheten säger dom. Detta är inte bara kränkande för vårdpersonalens yrkesetik, vi som ser till patientsäkerheten varje dag när vi jobbar, utan det gör oss till syndabockarna i den här konflikten. Trots att ansvaret ligger helt på annan nivå, nämligen hos landskapsregeringen.

Tehyiterna får dagligen information om hur läget är på sjukhuset och enligt denna är läget under kontroll. Många mottagningar tar emot som vanligt på sjukhuset enligt ÅHS hemsida. Fokus från arbetsgivaren och landskapsregeringen har inte varit att lösa konflikten, utan att slå ner Tehys krav på lönutjämning samt arbetsvärdering som det funnits löften på att genomföras i årtionden.
Tehy har ingen tanke på att riskera människoliv. Tehy gick med på att låta bemanningsföretag komma hit och hjälpa till under konflikten.

Det första budet som kom en vecka efter att vi gått ut i strejk var en förolämpning. : Ett bud som skall vinna något slag gehör måste i alla fall relatera lite till kraven som ställs.

Våra löneyrkanden är inte särskilt höga och definitivt inte orimliga. Att vi dessutom kämpar för att arbetsvärderingen blir klar inom snar framtid, är en fördel för de andra landskapsanställda.
Fördel för de facken som i juni skrev på avtalet och därmed gick med på landskapsregeringens löneökning på 20 euro. Landskapsregeringen har visat om och om igen att tehyiternas krav inte tas på allvar bland annat med att hota om tvångslagar som förminskar Tehys lagliga rätt att strejka. Sådana lagar löser inte problemet, det vill säga lönefrågan och inte garanterar det heller patientsäkerheten. Påtvingat arbete är dessutom förbjudet enligt människorättskonventioner som gäller i Finland.

All den energi som sätts på att försöka förminska strejkens betydelse istället för att förhandla med oss tehyiter visar bara landskapsregeringens oförmåga och ovilja att lösa tvisten. Dags för val snart.
Mia Gullans