DELA

Överväg genusaspekten vid val

Cia Numelin tycker att man inte ska anlägga någon genusaspekt på frågan om vi ska förändra kommunstrukturen på Åland. Jag tycker att det är viktigt att göra genusaspekter på de flesta frågorna. En klassiker är kärnkraften där män är mera positiva än kvinnor.

Den senaste pejlingen om kommunerna visade att 66 procent vill ha färre kommuner. Av enkäten framgår inte om män eller kvinnor tycker olika i kommunfrågan. Mina erfarenheter från KST-processen är att kvinnorna var mera positiva till förändringarsarbetet. Om samma gäller för färre kommuner är det värt att överväga genusaspekten när man röstar.

Barbro Sundback (S)