DELA

Övertrampen på Ålands självstyrelselag

Man blir mycket fundersam efter Tony Asumaas utspel angående finska språket på Åland. Har han inte alls läst självstyrelselagen eller hört talas om Ålandskonventionen?
Vad man talar sinsemellan på Åland har absolut ingenting med den att göra, så hans diagram är inte särskilt relevant i frågan. Däremot säger lagen att all kommunikation myndigheter emellan uteslutande skall ske på svenska och att ålänningarna ska garanteras sitt svenska språk. . Något annat har det aldrig varit tal om.

Hur han dessutom kan bagatellisera att polisen hade finsk text på kläderna under polisens dag förstår jag heller inte. Vad är nästa steg? Förstår han symbolvärdet av dessa ständiga övertramp på en av självstyrelsens största grundpelare från finskt håll?
Menar han att vi ska ge upp den självstyrelse vi har kämpat för sedan 1921 och fortfarande kämpar för? Nämligen rätten att få betjäning på svenska från de finska myndigheterna och behålla Åland svenskspråkigt i ett allt finskspråkigare Finland. Idag är det förenat med stora svårigheter att göra sig förstådd på svenska när man ringer till till exempel skatteverket i Finland. Även fast de skall kunna ge service på svenska så fungerar det väldigt dåligt i praktiken, och det blir bara sämre för varje år.

Vi ålänningar måste fortsättningsvis stå på oss och kräva vår rätt i den här frågan, annars kommer självstyrelselagen snart att vara bortglömd av myndigheterna och då får vi stå vårat kast. Man får hoppas att de andra politikerna som är invalda i lagting och regering är mera pålästa än Tony Asumaa.
Vi i Ålands framtid är det i alla fall.
Glenn Koskinen (ÅF)