DELA

Överskred budget med 70 procent

Måndagen den 20 mars startade den kontrakterade entreprenaden gällande Ålandsvägens ombyggnad. Detta sker enligt en tidsplan som Mariehamns stad gjort upp och som skall följas enligt uppgjort kontrakt.

I denna tidsplan skall staden utföra ledningsarbeten vid Norragatan och Nygatan i egen regi, vilka skall vara färdiga under samma vecka som entreprenaden startar, alltså vecka 12.

I tidningarna har man fått läsa att korsningen Ålandsvägen/Nygatan skall vara avstängd pga ledningsarbeten 5–6 veckor, vilket betyder att den uppgjorda tidsplanen för Ålandsvägens ombyggnad spruckit redan innan den kontrakterade entreprenaden startat.

Jag försökte tidigare i en insändare få staden att avstå arbeten i egen regi vad gäller Ålandsvägen, men ändå beslöt infrastrukturnämnden, vid ett möte i Sandviken, Sverige (13–14.11 2016), att fortsättningsvis utföra dessa arbeten i egen regi.

Den uppgjorda tidsplanen kunde kanske ha fungerat med en bra planering och framför allt normala arbetstider. Utan dessa bägge kriterier uppstår genast samma dilemma som vid Storagatans ombyggnad och därmed stora extra kostnader.

Otroligt hur tjänstemän kan få igenom en överskridning om cirka 70 procent (256.000) gällande Storagatans ombyggnad, i infrastrukturnämnden, som ett informationsärende! Ingen behöver stå till svars eller få någon slags reprimand för detta.

Det är möjligt att en bolagisering är ända sättet att få ändring i ledningen för dessa arbeten.

Sten-Åke Häggblom