DELA

Övernäs skola som passivhus

Bygg Övernäs högstadium som passivhus.
Övernäs Skola borde bli byggt som ett passivhus. Kortfattat kan denna teknik förklaras med att man bygger energisnålt genom att minimera värmeförluster genom klimatskalet, genom effektiv ventilation samt genom att tillvarata värme från de boende, elektriska apparater och instrålad sol. Detta innebär ett lufttätt klimatskal med extra tjock isolering samt fönster och dörrar med låga U-värden. Vilket betyder att de liksom väggarna är väldigt täta.

Detta är en teknik på kommande. Till exempel PAF kommer snart att bygga sitt nya kontor som ett passivhus. Under ett besök där fick vi veta att man kan värma upp ett vardagsrum i ett passivhus med sju stycken värmeljus. Vilket ju är försvinnande lite om man omvandlar detta till elektricitet som behövs. Vilket i förlängningen kommer att ge staden stora inbesparningar utan att ge elever och lärare några besvär under vistelsetiden.

Detta hus ger staden en bra start på sin miljöprofil, vi skall ju inte glömma att Mariehamn kallar sig för en Ekostad. Det ordet förpliktar också till att leverera resultat.
Så, bra för elever och lärare, bra för miljön och bra för ekonomin.
Man kan ju undra varför de andra partierna tvekar.
Mvh
Igge Holmberg (S)