DELA

Övernäs skola igen

Socialdemokraterna oroar sig för att genomförandet av Övernäs skola skall fördröjas. Ett snabbt genomförande kommer säkrast genom att följa de beslut som fattats. Ett enigt fullmäktige (med sossarna på plats) antog en budget som säger att Övernäs skall genomföras för 10 M€ med förslaget ”Ströget” som utgångspunkt. Dessutom har stadsstyrelsens majoritet beslutat att en samordning av utrymmen med befintliga högstadieskolan skall utredas och det skall vara klart inom maj.

Att bygga ursprungliga Ströget ograverat kostar c:a 16 miljoner €. Är man realist så står inte valet mellan att bygga Ströget för 16 miljoner € eller fullmäktiges 10 miljoner € förslag. Valet står mellan fullmäktiges 10 miljoner € alternativ eller att diskussionen trampar vidare utan bygge. 6 miljoner € extra är mycket pengar i stadens ekonomiska situation.

När det gäller användningen av den befintliga skolan går utredningen som bekant ut på att det blir lokaler för Medis. Såväl när det gäller Medis som de övriga av sossarna föreslagna verksamheterna gäller att först måste överenskommelser träffas om finansieringar av driften som är lika långsiktiga som investeringarna. Stadens skattebetalare skall inte ensamma ta ansvar för verksamheter som riktar sig även till andra kommuners medborgare. Jag hoppas verkligen att sossarna instämmer i det.

Staden har också klar anledning att se över lokalanvändningen som i dag är mycket löst styrd. Det finns många utrymmen som kan användas av fler då användningstiderna skiljer sig. Det gäller både stadens egna verksamheter och när man ställer utrymmen till förfogande för andra aktörer.
Lennart Isaksson (M)