DELA

Överge inte Pelaren

Klubbhuset Pelarens verksamhet som berör psykiskt funktionshindrade är uppenbart hotad. Landskapsregeringen har utlovat ett 50 % stöd genom PAF-medel för år 2014. Kommunerna förutsätts ersätta resterande 50 %. Där kommer ”väggen emot”. Trots att några kommuner godkänt ett avtal om köp av tjänster kvarstår finansieringsbeslut från de större kommunerna .Om det skall vara verksamhetsbidrag eller avtalsbaserat och vilken nämnd tillhör ärendet sysselsätter tjänstemän och beslutsfattare.

Socialnämnden i Mariehamn avslog anhållan om verksamhetsbidrag i början av veckan. Det var endast de socialdemokratiska representanterna i socialnämnden som stödde förslaget om verksamhetsbidrag. Min förhoppning är att stadsstyrelse och fullmäktige kommer på andra tankar.
Klubbhuset Pelaren är livsviktigt för våra medlemmar och en stängning av huset skulle innebära stora kostnader för social- hälso- och sjukvården. Klubbhuset Pelaren har efter en över treårig verksamhet visat att den behövs och medlemmarna vittnar om hur mycket bättre de mår genom deltagandet i klubbhuset. De psykiskt funktionshindrade kan inte bortrationaliseras i sparivern.
Christian Beijar
Styrelseordförande i klubbhuset Pelaren