DELA

Övergångsperiod för polisens nya hemsida

Axel Jonsson har i en insändare riktat kritik mot styrelsen för Ålands polismyndighet angående polisens hemsida. Han har ignorerat polisens begäran om respons gällande den nya hemsidan via feedback.aland(at)polis.fi.

Styrelsen för Ålands polismyndighet är parlamentariskt tillsatt vilket innebär att även Ålands framtid har en representant i styrelsen, Peggy Smulter. Hon är både kunnig och har varit engagerad i styrelsens arbete.

Samtliga i styrelsen är väl insatta i de språkproblem som finns och har funnits vid polisen. En arbetsgrupp med Lotta Wikström-Johansson som ordförande har gjort en bra utredning över olika problem och kommit med förslag till åtgärder. Språkläget har för övrigt förbättrats på flera områden sedan styrelsen tillträdde.

Styrelsen har inte arbetat direkt operativt men fått förändring till stånd även i riket via signaler till ansvarig minister, landskapsregering och polismästare Maria Hokkala. Vår nya polismästare som är diplomat med glimten i ögat och mycket kunnig på detta område.

Ålands polismyndighet har alltså förnyat sin hemsida samtidigt med polisen i riket och därmed gjort omfattande inbesparingar. Söker man idag på www.polisen.ax eller www.polis.ax öppnas Ålands polismyndighets hemsida, länken är tillsvidare kopplad till www.poliisi.fi/sv/aland.

Den nya versionen som öppnades i mars är ett stort steg framåt för polisens närvaro på nätet och gör polisen mer tillgänglig för allmänheten, dessutom anpassar den sig automatiskt till besökarens val av plattform såsom smarttelefoner, läsplattor och datorer.

Under en övergångsperiod kommer viss information på Ålands polismyndighets hemsida att vara inaktuell och även innehålla onödiga länkar till finska sidor. Åtgärder kommer att vidtas för att åtgärda detta och myndigheten beklagar de eventuella olägenheter som detta medför för besökare vilket också framgår av informationen på hemsidan.

Ålands polismyndiget fick vid planering av de riksomfattande hemsidorna löfte om att själva bygga den slutliga versionen av sin egen sida efter att ”botten” först är gjord. Ett möte är inplanerat till den 4 maj inför det och därefter följer inskolning innan arbetet fortsätter.

Även om hemsidan kanske är lite råddig just nu bedömer jag att den är acceptabel under en övergångsperiod.

Att bygga upp en helt ny enskild hemsida med egna medel är kostsamt. Det ska vägas mot de resurser som efterfrågas av de poliser som fortfarande finns kvar ute på fältet, förutom grundbemanning även narkotikaspaning, våld i nära relationer, ungdomspoliser poliser i skärgården tekniker o.s.v

Rättssäkerhet ställer idag stora krav på dokumentation och motiveringar både till utförda och icke utförde åtgärder vilket kräver allt mer skrivbordsresurser. Trots att myndigheten idag internationellt sett är extremt liten skall man ändå upprätthålla vissa krävande funktioner som annars bara finns på nationell nivå. Detta i ljuset av fem indragna tjänster de senaste åren.

Stämmer bara en del av den information som finns idag om knarkets spridning bland våra ungdomar känner jag betydligt större oro än för några finska länkar på polisens hemsida.

Åke Mattsson (MSÅ)

Ordförande för styrelsen vid Ålands polismyndighet