DELA

Överfulla sopkärl inget lokalt problem

Under sommaren ökar avfallsmängderna markant på Åland. Det är lika förvånande som att det kommer snö på vintern men ändå ställer det till med olägenheter. Det beklagar vi!

Förra veckan hade Mise ett kunskapsutbyte med representanter för svenska och finska skärgårdskommuner. Problemen är de samma även utanför Mises gränser, ingen har råd att bygga upp ett system som är tillräckligt stort för de extrema sommarmånaderna.

Mise vill bli bättre men vi behöver er hjälp! Dumpa därför inte avfall i stationerna och lämna större mängder avfall till ÅVC. Ni som har sommargäster, betalande eller ickebetalande, kom ihåg att det är ni som fastighetsägare som är skyldiga att ordna avfallshantering för gästerna.

Överfulla stationer förfular det åländska landskapet. Hjälp oss att ta ansvar för miljön, sortera mera!

Sofie Dahlsten med personal

Ålands Miljöservice (Mise)