DELA

Överbud från centern

Det har kommit många valbroschyrer med posten under senaste tiden. De flesta med mer eller mindre realistiska löften om vad man vill arbeta för under de kommande fyra åren. Men vi undrar om inte obundna i Saltvik tar priset i överbudspolitik.
Med tio påståenden erbjuder man nya och till och med redan beslutade och under arbete varande, förmåner till kommuninnevånarna samtidigt som man vill sänka kommunalskatten! Hur har man tänkt att det skall gå ihop? Det är ju redan idag ganska svårt för de flesta kommuner att få en budget i balans. Inte har väl obundna tänkt att kommunen skall låna till all denna utökade service?
Är detta ansvarsfull kommunalpolitik eller är det enbart valfläsk?
Vi som undrar är
Liberala kandidater till
kommunfullmäktige i Saltvik