DELA

Över hundra barn väntar på att få börja i MGF

Mariehamns gymnastikförening har idag 580 medlemmar i föreningen, varav 500 är barn under 18 år. Vi bedriver träning för 34 olika träningsgrupper. MGF har verksamhet i gymnastikhallen i Bollhalla mellan 15.30-21 på vardagar, 10-17 på lördagar och 10-20 på söndagar. MGF har idag etablerat sig som en av de största barn- och ungdomsföreningarna på Åland. För att fortsätta vår utveckling behövs mer utrymme för att tillgodose alla barn och ungdomar som vill hålla på med gymnastik.

Förutom att vi inte får plats med fler gymnaster i hallen är platsbristen alarmerande rent säkerhetsmässigt, vi behöver mer utrymme i den befintliga hallen för att på ett säkert sätt kunna utöva gymnastik. Säkerhetsavstånden mellan redskapen är för små, vissa redskap i gymnastiken går inte att utföra alls på den befintliga ytan och andra redskap står nedmonterade längs väggarna i hallen. 120 barn står i kö och väntar på att få börja i vår förening, vi nekar dem att börja på grund av platsbrist.

Föreningens önskemål är att permanent få tillgång till hela den hall MGF idag bedriver verksamhet i och på så vis jobba vidare med vår vision om att sätta så många åländska barn och ungdomar i rörelse som möjligt!

Styrelsen för Mariehamns gymnastikförening r.f.

Ylva Watkins, verksamhetsledare Mariehamns gymnastikförening r.f.

Malin Pussinen, huvudtränare Mariehamns gymnastikförening r.f