DELA

Ovärdigt en landshövding

Åland landshövding och tilllika saltvikaren Peter Lindbäck sätter käppar i hjulet för ”Vikingamarknaden”
Det är med stor förvåning vi noterar att Peter Lindbäck i sin roll av kyrkofullmäktiges ordförande går emot en ändring av byggnadsplan gällande tomten för den så kallade Vikingabyn. Verksamheten på området sköts nu av Fornföreningen Fibula som anordnar bland annat Vikingamarknaden som lockade 8000 besökare senast år. Området är nu till en del bebyggt med hus och anordningar i förhistorisk stil. En fortsatt utbyggnad är planerad.

Motiveringen till Peter Lindbäcks anmärkning är att området inte fortsättningsvis skulle vara tillgängligt för allmänheten. Området är en forntida havsvik, en av huvudvägarna mot Holmgård, Kiev och Miklagård. Under den senaste tid som församlingen ägde marken var den en sumpig åker. Så tillgänglig som området är idag har det aldrig varit. Frågan är dock om området helt kan lämnas fritt tillgängligt för allmänheten som Lindbäck önskar med beaktande av brandfara för Kvarnbo och risker för barn och ungdomar.
Vi som frivilligt jobbat i Vikingabyn ser vi gärna att fler i alla åldrar kommer till området och hittar något intressant i verksamheten där. På så sätt kan området vara tillgängligt på mångahanda sätt.

Nyligen har i vi tidningarna läst bland annat om Jurmo i Brändö och hur viktigt det är att alla i regioner eller kommuner ställer upp och stöder varandra för att turism och övrig verksamhet skall bli lyckosam. I detta fall med Vikingabyn tycker vi att saken först kunde ha diskuterats på plats och oklarheter undanröjts på ett smidigt sätt. Så har inte skett genom detta ovänliga överklagande. Det känns extra tråkigt att just Peter Lindbäck, saltvikare, Saltviks kyrkofullmäktiges ordförande och landshövding motarbetar vår Vikingaby. Ett handlande som i synnerhet är ovärdigt en oväldig landshövding.
Borbo Erik ristade