DELA

Outgrundlig är Ålandstrafikens taxa

Jag har fungerat som läkare på Kökar under många år. Kökar har en läkardag ca. en gång per månad. Jag har tyckt mycket om detta Kökarsuppdrag. Närheten till och likheten med min hembygd Korpo har också känts trevlig.
Ibland har det varit svårt att få kommunikationen att fungera – en tid fanns i vintertidtabellen ingen möjlighet att åka från Långnäs – arbeta en dag och komma tillbaka på kvällen. Då valde jag att åka till min sommarstuga i Korpo och kunde då ta morgonfärjan från Galtby och så arbeta en dag på Kökar och vara hemma i Mariehamn på kvällen.
Efter att jag och andra uppmärksammat detta har nu tidtabellen reviderats så att måndagar fungerar så att man kan komma och åka samma dag.

Fortfarande åker jag ibland från Korpo – samma tid 6.30 avgång från Galtby som annars från Långnäs och samma ankomsttid till Kökar 9.00. Arbete en dag och så färjan kl 15 från Kökar. Men så får jag inte göra. Åker jag från Galtby och arbetar en dag på Kökar får jag inte åka samma dag till Långnäs.
Jag får inte boka och om jag åker så skall genomfartstaxa á 140 euro betalas!
Hitintills har det dock fungerat. Ålandstrafiken har varit pragmatiska och låtit mig boka och betala vanlig mellanhamnstaxa (gratis med årskort). Jag beslöt dock att försöka formalisera denna praxis som fungerat under många år och skrev till Ålandtrafiken den 10 april. Men se det går inte! Regelverket måste följas – jag kan inte utgå från Korpo och åka vidare samma dag till Långnäs.

Jag frågar bokningschefen – men regelverket måste följas – inga undantag. Jag frågar trafikavdelningens chef – nja det går inte men beslutet ligger egentligen på trafikbyråns chef. Jag frågar trafikbyråns chef men nej – inga undantag utan LR-beslut. Ärendet ligger nu på LRs bord.
Jag frågar trafikminister Thörnroos – ”en mycket intressant fråga som hon måste diskutera med sin stab”. Frågan skall beredas och funderas på och kommer så sannolikt upp i LRs plenum den 13 juni.
Sammanfattningsvis: Skulle jag åka tillbaka till Galtby så vore det gratis! Skulle jag övernatta på Kökar vore det gratis! Skulle jag ha landskapets bil vore det gratis! Men regelverket förbjuder mig att boka från ändhamn till ändhamn, regelverket ålägger mig att betala genomfartstaxa (110 e med årskort).

I mitt fall betyder det att jag inte som tidigare kan vara helgen på sommarstugan i Korpo och sedan åka för arbete på Kökar på måndag. Vill jag åka till stugan måste jag följaktligen åka in till Åbo och ta kvällsbåten till Åbo, framme i Långnäs 01, hemma i Mariehamn kl 01 45 – sova några timmar, starta från Mariehamn 06 och åka till Långnäs avgång Kökar 0630. (Alternativet hade kunnat vara – sova en natt i Korpo och utsövd ta färjan från Galtby samma tid).
Vill jag då ha ett personligt undantag? Nej – saken är mycket enkel. I dag åker landskapets bilar gratis. Ålandstrafiken föreslår att jag tar ÅHS bil till Korpo men det kan jag ju inte göra – kilometrarna i Åboland skall inte slita på ÅHS bil som även kan behövas av jourande kollega. Och vem betalar om jag krockar med älg i Nagu? Och det är inte bilen som har läkarmottagning – det är ju läkaren.
Följaktligen bör regelverket istället vara: ”Landskapets tjänsteman (inte bil) som åker på tjänsteuppdrag har bokningsrätt och åker avgiftsfritt på Ålandstrafiken”. Det handlar om samma skattemedel och uppdraget måste naturligtvis kunna bestyrkas. (Jag har också mycket svårt att tro att t.ex Viking Lines tjänstemän betalar biljett när de åker på tjänsteuppdrag på färjor och till terminaler)

Jag har nu läkardag på Kökar den 10 juni. Jag åker från Galtby kl 06 30. Jag får väl försöka ragga någon patient eller annan som dagen därefter kan köra min bil till Mariehamn. Själv får jag ta taxi till Mariehamn.
Tjänstemännen har varit både vänliga och korrekta, men nu måste LR ge tjänstemännen möjlighet att tillämpa förnuftiga regler. Ålandstrafiken är mycket komplex och ett optimalt regelverk erfordrar respons från användarna.
Jag tycker att frågan har ett allmänintresse och att den i viss motto även illustrerar en förvaltnings byråkratiska dilemma.
Mogens Lindén
Kökars läkare