DELA

Otydligt om barnens drogföreläsning

Våra frågor med anledning av drogföreläsningen för åk 6 vid Näfsby skola har gett följande:

– Otydligt om beställaren är Näfsby skola eller föreningen Hem och Skola (HoS).

– Oklart om någon i HoS-styrelse tagit del av föreläsningen innan barnen.

– Ansvarig, d.v.s. skolföreståndaren, har inte sett filmen.

– Klassläraren, som tog beslutet om föreläsningen, hade inte hört den innan, men sett filmen.

– Den obligatoriska interna genomgången, som Cita Nylund (CN) beskriver i Nyan 2.5, verkar i praktiken ha skett minuterna innan lektionen och således ingen tid för eftertanke eller särskild anpassning till aktuell klass.

– Ingen särskild personalföreläsning innan barnens. Ingen föräldraföreläsning innan barnens utan frågor kunde hemma besvaras 1 vecka senare. Inte heller någon förhandspresentation till föräldrarna.

– Bristfällig förhandsinformation; ofullständiga uppgifter på Fronter och inget i elevkalender, som är den viktigaste kanalen, enligt klassläraren utan ”föreläsaren bara dök upp” (cit.) Föreläsningen ingick inte i sammanhang; den föregicks inte av kunskap om starka droger och den verkar inte följts upp i klassen.

– Föreläsningen förknippas inte med lågstadiet och ansvariga har inte övertygat oss om att den är lämpad för 12-13åringar: som CN skriver ges den till ungdomar och föräldrar. Oklart hur föreläsningen anpassats för åk 6. Den verkar sgs identisk med föräldraversionen förutom att barnen inte fått veta ”det började med värktabletter”.

– Ansvariga väckte inte tanken: Är den lämpad för just ert barn? Alla barn var mogna för en känslosam föreläsning om en storasyster som knarkade, försvann och hängde sig?

Så hur tala till grundskolebarn om droger? Vi tror att t.ex. för åk 6 är en temavecka med kunskapsfakta och föreläsare med olika erfarenhet från det komplexa missbruket att föredra. Samt att hemmen tydligt inkluderas.

Det kan ju – rent statistiskt – finnas familjesituationer att ta särskild hänsyn till. Vi uppfattar att föreläsningen har en ”varningstriangel” som vi önskat att ledningen för Näfsby skola noterat.

Ann-Charlotte Funck

Jan Holmes

föräldrar i Hammarland

Cita Nylund svarar:

Hej Ann-Charlotte och Jan. De flesta av era frågeställningar är såna som skolan bör svara på, och mitt råd är att ta diskussionen direkt med dem, istället för via tidningen. Det är bättre att ha en rak kommunikation med de berörda. En allmän debatt om hur drogarbetet i skolorna ska se ut välkomnar vi dock gärna. De frågeställningar jag kan svara på för föreningens räkning är följande: tillfället för elever beställdes av skolan, tillfället med föräldrarna av hem och skola. Jag förutsätter att detta gjordes i samråd.

Den interna genomgång jag refererade till var Föreningens egna, och den skedde dagarna innan. Hur skolan jobbar behöver de svar på.

Vi rekommenderar som sagt filmen för högstadiet, men det är alltid skolan som avgör. Vi har en bra dialog med samtliga skolor som anlitar oss, och som förälder är man välkommen att kontakta föreningen direkt.

Cita Nylund

Fotnot. Niklas Wasén, skolföreståndare för Näfsby skola i Hammarland meddelar Nya Åland att frågorna besvaras direkt till avsändarna och inte via tidningens insändarsidor.