DELA

Otydlig artikel i Nyan

I Nyans artikel den 9 mars.2007 med rubriken: Även drogpåverkade ska få vård står det i ingressen att det kan också bli aktuellt med en lag som ger möjlighet till tvångsvård av missbrukare. Längre ner i artikeln står att tvångsvårdslagen i Sverige (LUV) har räddat många missbrukare.
Artiklar av det upplägget kan förvilla läsarna och skapa onödiga misstolkningar. Debatten är så pass viktig och många berörs, därför borde mer faktarutor inrymmas i artiklar.
För det första så har vi redan en lag om tvångsomhändertagande: Lag om missbrukarvård 41/1986,se 71 § ÅFS 71/1991. Läs 2 kap. Vård oberoende av missbrukarens vilja, fram till 5 kap.

Problemet är att ytterst få myndigheter/beslutsfattare tillämpar den. Ribban för vård är så hög, att åtskilliga missbrukares liv äventyras. Man kan då fråga sig om det är någon större ide att vi har en sådan lag, om vi har svårt att tillämpa den?
Kanske Åland i första hand ska försöka revidera den lagen.
En översyn av sekretessen mellan nätverk och berörda myndigheter av en missbrukare eller angående tvångsomhändertagande eller för narkotikabekämpning är en annan fråga som är minst lika viktig som vårdfrågan.
Det skulle vara intressant om någon journalist tog sig an att göra en artikelserie om detta.

Hur fungerar lagen här. Är sekretess i vissa fall mer ett hinder. Hur många gånger har lagen tillämpats på Åland. Hur upplever tex läkare, sociala myndigheter och anhöriga att den fungerar när det blir aktuellt.
För det andra: Hur många ålänningar vet vad LUV är?
LUV = Lagen om vård av unga (svensk lag). Läs om den på www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19900052.HTM.
Kort sammanfattning: Personer som är under 18 år kan få vård enligt LVU. Den som har fyllt 18 men inte 20 år kan få vård enligt LVU i de så kallade beteendefallen om det är lämpligare än annan vård.

I många fall tror jag att fler ingripanden kunde ske på Åland om sociala myndigheter tillämpade barnskyddslagen i större utsträckning. Som barn anses i denna lag den som ej fyllt 18 år och som ung person den som ej fyllt 21 år.
Lis Karlsson