DELA

Otryggt för byggbranschen

Bästa byggbroder.
Erik Hjärne har i ett inlägg den 16.11.2011 glömt bort att kommentera det viktigaste som hänt, att en vägmästare vid landskapets vägavdelning blivit dömd i tingsrätten för att han använt rikssvenska vägbyggregler. Detta är ju inget antagande, det har hänt i verkligheten.
Vad jag förfäktat är antagandet att samma sak kommer att hända inom byggbranschen genom att använda svenska byggregler. Byggbranschen lever rättsligt otryggt.
Jag hävdar att Finlands byggbestämmelsesamling är knutna till finsk rättslag och det är därför oumbärligt att använda dom. Får jag påminna om att Åland har inget som helst inflytande i finsk rättsskipning. Igen- det går inte att använda ett annat lands rättssystem i Finland.

Jag håller med om att det är svårigheter med litteraturen inom byggeriet som bara finns på finska, men sådana åsikter får ej skymma lagligheten. Den måste vara prio ett. Det är just därför jag bara ser på Finlands byggbestämmelsesamling, följer man den så är man laglig.
Jag insåg avsaknad av laglighet i beslutet redan år 2008 och var därför tvungen att lägga ner verksamheten i mitt bolag. Den förlust som vi gjort kommer vi att fakturera till landskaps-myndigheterna i form av skadestånd.

De fula och förnedrande kommentarer som EH ger om mina bristande kunskaper får han stå för själv.
Med kännedom om den juridiska kompetens som finns på Åland är jag inte förvånad över vad som hänt.
Är beslutet grundat på lagberedning eller politik.
Jag anser att om sunt förnuft skulle råda skulle man inse att lagtinget gjort fel men jag befarar att prestige och den åländska avogheten mot statsmakten segrar.

EH:s kommentar om skyddsrum så har jag en helt annan uppfattning. Inget annat samhälle behöver skyddsrum som det åländska samhället. Orsaken är att vi bor på en ö. Sker en olycka i Forsmark eller Olkiluoto så måste vi alla bort från Åland inom ett par timmar. Det bedömer jag som omöjligt. Det är ju bara ett antal stadsbor som har tillgång till skyddsrum, det finns inte några allmänna skyddsrum. Skyddsrum kan ge ett tillfälligt skydd mot strålning.
Därför är min uppmaning till myndigheterna ”Bygg mera allmänna skyddsrum i alla kommuner så att alla har skydd vid en katastrof”.
Bruno Fransholm