DELA

Otack är världens lön

Ålands kulturdelegation har beviljat ett tilläggsanslag till Teater Kuling för skådespelarlöner i teaterns uppsättning i sommar. Som ledamot i kulturdelegationen skrev jag en insändare i onsdagens tidning där jag förklarade att jag var positiv till detta tilläggsanslag och gav exempel på ålänningar som utbildat sig till skådespelare, nämligen Matts Stenlund och Marc Svahnström, och hur viktigt det är att ge arbetstillfällen.
Teater Kulings styrelse skriver i torsdagens Nya Åland, att undertecknad "medvetet glömmer" att räkna upp Soffi och Pekka Sonck i uppräkningen över utbildade, åländska skådespelare, för att de anses vara "icke-ålänningar och pro-finländska."

Den här typen av påhopp gör mig förbannad. Här har vi åter ett gäng som lägger ord i andras munnar. Nej, Kuling, det var varken medvetenhet eller glömska. Jag gav exempel på skådespelare. Naturligtvis kunde parentesen gjorts längre. Kuling räknar själv upp alla namn, så nu vet ju alla. Tack. Jag tar mig dock friheten att ge vilka exempel jag vill, utan att bli anklagad för att vara "åländsk-nationalist". Förresten, vad innebär det?

I insändaren får man också veta att man inte duger att sitta i kulturdelegationen. Teater Kuling "borde behandlas av mer tongivande politiker än de som sitter i kulturdelegationen", skriver Teater Kulings styrelse i sin insändare, som bland annat är undertecknad av Teater Kulings kassör Kaj Lybeck, själv ledamot i kulturdelegationen (sic!).

Teater Kulings styrelse tar med sitt uttalande heder och ära av folk. Jag vill påpeka, att kulturdelegationens ledamöter besitter stor erfarenhet inom kulturens olika områden. Det är därför de sitter där. Naturligtvis är det alltid svårt när bidragsansökningarnas sökta belopp vida överstiger de medel delegationen har till förfogande. Några får för lite, andra får inte alls. Få, nästan ingen, får det ansökta beloppet. En del blir glada, en del blir upprörda. Det är alltid en svår balansgång.

En teatergrupp som också lever på sin konst är Kappsäcksteatern med Synnöve Westerberg och Julia Westerberg i ledningen. I år har de till exempel skådespelaren Gun Sjöroos anställd i en uppsättning. Kappsäcksteatern har i år fyra produktioner. Därför höjdes Kappsäcksteaterns verksamhetsbidrag väsentligt, medan Teater Kuling, som ska vara med och dela på kakan, tyvärr fick minskat bidrag. Man kan bara hoppas att Paf-medlen höjs för kulturens del, så att kulturdelegationen kan göra färre ledsna och fler glada.

Att Teater Kuling nu fick ett tilläggsanslag har redan redogjorts för. Utöver dessa argument, ville delegationen visa att den lyssnar till kritik och att den kan göra avsteg från tagna principbeslut. Som tack för det kommer Teater Kuling med nämnda insändare. Men otack är världens lön. Det vet vi ju.
Robert Liewendahl