DELA

Osthyveln är skonsammare

Under rubriken ”200 offentliga årsarbeten måste bort” försöker lagtingsledamot John Holmberg (Lib) att analysera Ålands ekonomi och ger även ett förslag till medicin, som måste ges.

Jag kan hålla med om en del av hans bakgrundsbeskrivning, men sedan skriver han att vi kommit i en situation då osthyveln inte längre räcker. Han hävdar att landskapsregeringen behöver minska sina kostnader med cirka 40 miljoner euro/år och att cirka 200 årsarbeten måste upphöra.

Det torde då statistiskt innebära att 130 kvinnor och 70 män skall sparkas. Om det är från ÅHS eller någon annanstans framgår inte. Då källor naturligtvis helt saknas borde insändaren ha förpassats till papperskorgen, men vissa får tydligen publicera egna hjärnspöken utan källor.

 

Låt oss se på en källa, som Finans- och näringsutskott godkände enhälligt i samband med behandlingen av Ålands budget för 2021; betänkandet. Där framgår att räkenskapsperiodens resultat för åren 2017-2019 i medeltal var 12,9 miljoner euro. Resultatet i budgeten för år 2020 var 10 miljoner. Även det ett överskott. Sedan kom pandemin, som ryckte undan mattan för många företag.

Att då hävda att ekonomin skulle räddas enbart av att ta bort 200 årsarbeten är ren populism. Men en mycket farlig sådan.

 

Sanningen är tyvärr att vi nu, trots att ekonomi i balans även är mantrat för Åländsk Demokrati, måste sätta fokus på en återhämtning av ekonomin – inte att strypa den ­– då BNP enligt prognoserna minskat med över en fjärdedel. Det krävs en återhämtning om 32 procent för att nå samma BNP/capita, som 2016. Att då ta bort 200 årsarbeten skulle vara som att ta fram motorsågen för att behandla en patient på intensiven.

Vi måste, tyvärr, ge stöd åt de företag, som blöder rent ekonomiskt. Inte tre eller sex dagar per månad, utan dagligen. Och de har snart blött ett helt år. Men vi skall inte glömma bort att ge verksamhetsförutsättningar åt de företag, som inte drabbats av pandemin. På så sätt kan återhämtningen/tillväxten ske i alla sektorer.

 

Att den offentliga sektorn hela tiden måste trimmas är en självklarhet. Att vi just nu inte ens har råd med nya billiga reformer borde vara en självklarhet för alla ansvarstagande politiker.

Men osthyveln är skonsammare nu då hela ekonomin vacklar.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI

MEDLEM AV FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTET